Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Hálózat rekonstrukció I.
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOVKTVSB
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 18
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Vizsga
1.6 Kreditszám
6
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Darabos Péter
beosztás Címzetes egyetemi docens
email darabos.peter@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Szakirányú továbbképzés
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2021. szeptember 1.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
Vízellátó és -elvezető hálózatok meghibásodásával és rekonstrukciójával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek átadása.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. Alapfogalmak
 2. A rekonstrukció előkészítésének feladatai és módszerei
 3. Mérnöki alapok a rekonstrukció tervezéséhez és megvalósításához
 4. Csőstatika, vezetékhálózati alapismeretek
 5. Korróziós jelenségek és védekezés
 6. Vezetékhálózat állapotfelmérése, diagnosztika
 7. Rekonstrukciós építési technológiák
B. Képesség
 1. elemző, összehasonlító és kiértékelő készség a vízellátás-csatornázás szakterületén adódó műszaki feladatok megoldása területén
 2. kapcsolódó rendeletek, jogszabályok, szakhatósági határozatok helyes értelmezése
 3. műszaki-gazdasági elemzés alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása
C. Attitűd
 1. elemző, összehasonlító és kiértékelő készség a vízellátás-csatornázás szakterületén adódó műszaki feladatok megoldása területén
 2. kapcsolódó rendeletek, jogszabályok, szakhatósági határozatok helyes értelmezése
 3. műszaki-gazdasági elemzés alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása
D. Önállóság és felelősség
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata.
2.4 Részletes tárgyprogram
A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program és a pontos időpontok az első órán kerülnek átadásra.
A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
2.6 Egyéb tudnivalók
2.7 Konzultációs lehetőségek
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
Összesen100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
3.5 Érdemjegy megállapítása
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)
3.6 Javítás és pótlás
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
Összesen
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2021. szeptember 1.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév