Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Irányítástechnika
1.2 Code
BMEEOVKTVU3
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 12
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Tolnai Béla
academic rank Non-department teacher
email tolnaibela51@gmail.com
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
Az építőmérnöknek nem kell megterveznie az irányítástechnikát, de fő vonalakban tudnia kell, mik a fő fogalmak, hogyan épülnek fel ilyen rendszerek, működtetésüknek mi a feltétele, stb.
A tárgy során tárgyalt témák: legfontosabb fogalmak, meghatározó elvek, eszközök, üzemtannal átitatott folyamatirányítás, esettanulmány(ok)
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
  1. A szakterülethez kapcsolódó gépészeti, és szabályozástechnikai ismeretek
B. Skills
  1. A vízellátás-csatornázás szakterületen jelentkező üzemeltetés irányítása
C. Attitudes
  1. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és ehhez akár a kötelező tananyagokon túlmenően, webes forrásokból keres választ a kérdéseire.
  2. Szóbeli kommunikációban törekszik az érthető, szabatos fogalmazásra, írásbeli megnyilvánulásaiban törekszik az igényes, rendezett, a mérnöki szakma által elvárható színvonalú dokumentáció készítésére.
D. Autonomy and Responsibility
  1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
2.6 Other information
2.7 Consultation
This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)
3.6 Retake and repeat
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Összesen
3.8 Effective date
1 September 2021
This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 II. félév