Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Szennyvíztisztítási technológiák II.
1.2 Code
BMEEOVKTVSG
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 24
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
8
1.7 Coordinator
name Dr. Patziger Miklós
academic rank Associate professor
email patziger.miklos@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja a szennyvíztisztítási technológiák során lejátszódó komplex folyamatok bemutatása a hallgatóknak. Szennyvíztisztítás lehetséges technológiái nagy, közepes és kis szennyvíztisztító telepek esetében. Eleveniszapos módszerek, biofilmes módszerek, esettanulmányok, iszapkezelés, biogázhasznosítás, szennyvíztisztító telepek energiamérlege.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Érti a szennyvíztisztító telepeken alkalmazott technológiákat.
 2. Tisztában van az eleveniszapos és biofilmes szennyvíztisztítás alapjaival.
 3. Ismeri a nagy szennyvíztisztító telepek szennyvíztisztítási technológiáit.
 4. Ismeri a közepes szennyvíztisztító telepek szennyvíztisztítási technológiáit.
 5. Ismeri a kis szennyvíztisztító telepek szennyvíztisztítási technológiáit.
 6. Ismeri a szennyvíztelepen képződő iszap kezelési lehetőségeit, a biogázhasznosítás feltételeit és alapjait.
 7. Érti a szennyvíztisztító telepek energiamérlegének alapjait.
B. Skills
 1. A szennyvíztisztító telep méretétől függően képes technológiai sorok összeállítására
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és csoporttársaival.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és ehhez akár a kötelező tananyagokon túlmenően, webes forrásokból keres választ a kérdéseire.
 3. Szóbeli kommunikációban törekszik az érthető, szabatos fogalmazásra, írásbeli megnyilvánulásaiban törekszik az igényes, rendezett, a mérnöki szakma által elvárható színvonalú dokumentáció készítésére
D. Autonomy and Responsibility
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
2.6 Other information
2.7 Consultation
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)
3.6 Retake and repeat
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Összesen
3.8 Effective date
1 September 2021
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak