Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Vízi közmű projektfeladat (Építőmérnök BSc)
1.2 Code
BMEEOVKA-HP
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Consultation 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Dr. Patziger Miklós
academic rank Associate professor
email patziger.miklos@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Infrastruktúra tervezés projektfeladat (BMEEODHAI41)
Gyenge előkövetelmény:
 • Víz- és szennyvíztisztítás (BMEEOVKA-H1)
 • Közműhálózatok tervezése (BMEEOVKA-H4)
Kizáró feltétel:
 • Víz- és szennyvíztisztítás (BMEEOVKASG3) és Közműhálózatok tervezése (BMEEOVKASG2) együttes teljesítése
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja komplex szemlélet átadása a hallgatóknak a települési közművek és tisztítási technológiák tervezése területén. A tárgyalt témakörök: település vízellátásának (víztisztítási technológia és vízellátó hálózat), szennyvízelvezetésének, szennyvíztisztítási technológiájának, csapadékvíz elvezetésének tervezése. A vízellátás mélységi vízbázisból történik. A feladat részét képezi a jelenlegi és távlati vízigények meghatározása, a víztisztítási technológia tisztítási módszerének tervezése, méretezése (műszaki leírás, technológiai blokkséma, számítási melléklet). További feladat a vízellátó hálózat és vízelvezető rendszer kialakításának tervezése, üzemeltetésének vizsgálata számítógépes modellek segítségével, valamint a felmerülő változatok költségösszehasonlítása. Az összegyűjtött szennyvíz tisztítási technológiájának tervezése, méretezése (műszaki leírás, technológiai blokkséma, számítási melléklet).
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Összefüggéseiben értelmezi és átlátja a mélységi vizek tisztítására alkalmas technológiák méretezésének alapjait
 2. Összefüggéseiben értelmezi és átlátja a szennyvizek tisztítására alkalmas technológiák méretezésének alapjait
 3. Komplexen értelmezi és alkalmazza a vízellátó hálózatok és vízelvezető rendszerek tervezésének és üzemeltetésének vizsgálatára alkalmazott számítógépes modelleket
B. Skills
 1. Rutinszerűen alkalmazza a jelenlegi és távlati vízigények meghatározásának módszerét
 2. Összeállít és méretez, valamint megfelelően dokumentál komplex ivóvíz-kezelési technológiákat
 3. Összeállít és méretez, valamint megfelelően dokumentál komplex szennyvíztisztítási technológiákat
 4. Képes vízellátó hálózatok, valamint szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszerek méretezésére, az eredmények megfelelő tervszintű dokumentálására
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és ehhez akár a kötelező tananyagokon túlmenően, webes forrásokból keres választ a kérdéseire.
 3. Szóbeli kommunikációban törekszik az érthető, szabatos fogalmazásra, írásbeli megnyilvánulásaiban törekszik az igényes, rendezett, a mérnöki szakma által elvárható színvonalú dokumentáció készítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Kommunikáció írásban és szóban, konzultációk.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Általános bevezetés, a víziközmű-építési feladatrészek ismertetése
2.A víziközmű-építési feladatrészek ismertetése
3.A víziközmű-építési feladatrészek ismertetése
4.Konzultáció
5.Konzultáció
6.Az ivóvíztisztítási technológia tervezésének ismertetése
7.Az ivóvíztisztítási technológia tervezésének ismertetése
8.Konzultáció
9.Konzultáció
10.A szennyvíztisztítási technológia tervezésének ismertetése
11.A szennyvíztisztítási technológia tervezésének ismertetése
12.Konzultáció
13.Konzultáció
14.Projektfeladat dokumentáció, összefoglalás.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Öllős Géza (1990) - Csatornázás - szennyvíztisztítás I., II.
 2. Máttyus S., Tolnai B. (2008) - Vízellátás
b) Letölthető anyagok:
 1. Laky Dóra – Licskó István: Víztisztítás (elektronikus jegyzet; BME – Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék)
2.6 Other information
-
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: Az oktatók félév elején a tanszéki honlapon meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában vagy az oktatóval előzetesen egyeztetett időpontban (laky.dora@emk.bme.hu; patziger.miklos@emk.bme.hu; fulop.roland@emk.bme.hu, bodi.gabor@emk.bme.hu; varga.laura@emk.bme.hu)

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a féléves projektfeladat alapján történik
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Projektfeladat (folyamatos részteljesítmény értékelés)PF1A.1-A.3; B.1-B.4; C.1-C.3; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
PF1100
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
Az érdemjegyet a projektfeladat eredménye adja.
3.6 Retake and repeat
A projektfeladat a szorgalmi időszak végéig díjmentesen leadható; a pótbeadás a vizsgaidőszak 1. napján 12:00-ig, különeljárási díj ellenében lehetséges.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
konzultációk 28
projektfeladat elkészítése 152
Összesen 180
3.8 Effective date
1 September 2017
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév