Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Üveg épületszerkezetek tervezése
1.2 Code
BMEEOEMMM-5
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Nehme Salem
academic rank Associate professor
email salem.nehme@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
Optional in the Structural Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
2 February 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy a mesterképzés hallgatóinak az építés területén napjainkban népszerű és egyre terjedően használatos - de az alapképzésben nem tárgyalt – építési szerkezetekkel, annak előállítási, tervezési, gyártási és szerelési technológiákkal kapcsolatos ismereteket kívánja átadni. Hangsúlyosak a bemutatott speciális szerkezetek épületenergetikai vonatkozásai is. Az ismeretek alkalmazására az órai számítási feladatok során és önálló házi feladatok készítésekor kerül sor.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik a szerkezetek történelmi kialakulásáról, a különböző tulajdonságú szerkezeti anyagok előállításáról és mindezek alapján az alkalmazható a rendszerek főbb alkotóelemeiről,
 2. különböző műszaki szempontok szerint értékelni tudja az üvegszerkezeteket, az üvegezett szerkezeteket, elsajátja az üvegszerkezetek anyagtani tulajdonságait, a különböző módon megmunkált (float, edzett, hőerősített, monolitikus és ragasztott) üvegszerkezetek sajátosságait
 3. áttekintéssel és számítási ismeretekkel rendelkezik a speciális igényeket kielégítő szerkezetek körét illetően (teherhordó üvegszerkezetek, járható üvegszerkezetek, lépcsők, mellvédek), és ismeri az üvegszerkezetek tartószerkezetileg meghatározó tulajdonságait,
 4. ismeri az üvegszerkezetekre jellemző szempontrendszereket,
 5. ismeri a speciális megmunkálások (edzés, hőerősítés), eljárások működési elvét, azok alkalmazáságának szükségességét,
 6. érti az energiatudatosságra és környezettudatosságra vonatkozó főbb előírásokat, illetve megérti ezen elvek figyelembevételének azok szükségességét,
 7. áttekintéssel rendelkezik az épület energiamérlegét kedvezőtlenül befolyásoló szerkezeti egységek jellegéről, és javaslatokkal bír ezen szerkezetek helyes kialakításának módjáról,
 8. áttekintéssel rendelkezik a különböző üvegszerkezetek alkalmazási lehetőségeiről, azok jellegéről, és javaslatokkal bír ezen szerkezetek helyes kialakításának módjáról.
B. Skills
 1. szakszerűen, a rajzi jelrendszer és a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál az üvegszerkezetekkel kapcsolatos témakörökről.
 2. feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, katalógusok, internet,)
 3. megbízhatóan értékeli a különböző üvegszerkezetek megvalósítását, építését biztosító technológiákat a megadott szempontok tükrében,
 4. alkalmazza az energiahatékonyságra és környezettudatosságra vonatkozó - a félév során elsajátított- ismereteit az épületek és a üvegszerkezetek értékelésénél,
 5. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott tervfeladat elkészítésekor.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára,
 3. törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan elvégzi egy választott tanulmány/téma feldolgozását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Az üvegszerkezetek története, jelentőége és fejlődése, a korszerű üvegszerkezetek
2. Szilikát üvegek fajtái és műszaki tulajdonságai
3. Szerves üvegek fajtái és műszaki tulajdonságai
4. Az üveg hasznosítása az építőipar más területein, erősítő szálak, habüveg
5. Üveggyár látogatása
6. Az építészeti üveg a gyakorlatban
7. Síküvegek méretezése, 2,2,4 oldalon felfekvő, egy rétegű és hőszigetelő üvegek
8. Üveg tartószerkezetek számítása, üveg födémgerendák, falvázbordák
9. Üveg tartószerkezetek számítása, födémlemezek, lépcsők, medencék, korlátok
10. Üvegezett homlokzatok építészeti kialakítása (ablakszerkezetek, függönyfalak, elemes homlokzatok)
11. Különleges épületszerkezetek, Üvegezett homlokzatok (Elemes homlokzatok, pontmegfogott szerkezetek)
12. Üvegezett tetők járható üvegfelületek építészeti példái
13. Üvegépítészet a gyakorlatban
14. Gyakorlati ismeretek megszerzése egy üveges műhely látogatása során

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Tankönyv: Dr. SZÉLL M.: TRANSZPARENS ÉPÜLETSZERKEZETEK
b) Letölthető anyagok:
 1. A Tanszék honlapjáról letölthető segédletek
 2. Órán megnevezett segédanyagok, könyvek
2.6 Other information
Az előadások 70%-án kötelező a jelenlét.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve;

stocker.gyorgy@emk.bme.hu,

salem.nehme@emk.bme.hu,

horvath.laszlo@emk.bme.hu.

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat (ZH1), és két házi feladat (HF1, HF2), valamint a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (A; részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.8; B.1, B.3, B.4-B.5
1. házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés) HF1 A.1-A.2, A.8; B.2; D.1
2.házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés) HF2 A.2-A.5; B.2
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés) A C.1-C.3; D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH130%
HF130%
HF230%
aktív részvétel10%
Szorgalmi időszakban összesen100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítő hallgatók ZH-eredményét az alábbi táblázat szerint határozzuk meg:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles(5) 80<=P
jó(4) 70<=P<80%
közepes(3) 60<=P<70%
elégséges(2) 50<=P<60%
elégtelen(1) P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (ZH1) a szorgalmi időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható, a második alkalommal a pótlási héten pedig külön díj megfizetése mellett.
 2. Az 1. házi feladat beadása a rendes beadást követő hét előadásán díjmentesen pótolható. A 2. házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
 3. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
félévközi készülés az órákra 14×0,5=7
felkészülés a teljesítményértékelésre 15
házi feladat elkészítése 20
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 20
Összesen 90
3.8 Effective date
2 February 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév