Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Víz- és szennyvíztisztító telepek
1.2 Code
BMEEOVKMV61
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Patziger Miklós
academic rank Associate professor
email patziger.miklos@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Recommended elective in the Specialization in Water and Hydro-Environmental Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
Ajánlott előkövetelmény:
 • Vízi közmű projektfeladat (BMEEOVKA-HP)
 • Víz- és szennyvíztisztítás II. (BMEEOVKMF-1)
Kizáró feltétel:
 • Víz- és szennyvíztisztító telepek tervezése és üzemeltetése (BMEEOVKMJ05)
1.13 Effective date
2 February 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja gyakorlati ismeretek átadása a tervezés és üzemeltetés területén. A félév során üzemeltetési és tervezési gyakorlati foglalkozást, valamint ezeket elmélyítendő számos üzemlátogatást és terepi gyakorlatot szervezünk. A tantárgy keretén belül a szakmában meghívott előadók is tartanak órákat és konzultációkat az üzemeltetéssel, illetve tervezéssel kapcsolatos kérdésekről. A tantárgy gyakorlati célkitűzése a mesterképzésben víz- és szennyvíztisztításból tanult módszerek gyakorlati alkalmazása a tervezésben és az üzemeltetésben.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Érti a mélységi vízbázisból származó nyersvíz tisztítására szolgáló ivóvíztisztító telepek tervezése során felmerülő főbb szempontokat, megoldásokat
 2. Tisztában van adott technológiákat alkalmazó ivóvíztisztító telepek üzemeltetésével kapcsolatos gyakorlati ismeretekkel
 3. Átlátja a vízbiztonsági tervezés alapjait
 4. Ismeri a csatornázás és szennyvíztisztítás alapjait
 5. Ismeri a szennyvíztisztítás szóba jöhető alaplépéseit (technológiai egységeit)
 6. Tisztában van adott technológiát alkalmazó szennyvíztisztító telepek tervezési alapkérdéseivel kapcsolatos ismeretekkel
 7. Tisztában van adott technológiát alkalmazó szennyvíztisztító telepek üzemeltetésével kapcsolatos gyakorlati ismeretekkel
B. Skills
 1. Felismeri adott technológiát alkalmazó szennyvíztisztító telepek tervezésével kapcsolatos főbb hibákat, képes azok megoldására javaslatok tételére
 2. Felismeri adott technológiát alkalmazó ivóvíztisztító telepek tervezésével kapcsolatos főbb hibákat, képes azok megoldására javaslatok tételére
 3. Átlátja adott technológiát alkalmazó ivóvíztisztító telepek üzemeltetésével kapcsolatos főbb hibákat, képes azok megoldására javaslatok tételére
 4. Átlátja adott technológiát alkalmazó szennyvíztisztító telepek üzemeltetésével kapcsolatos főbb hibákat, képes azok megoldására javaslatok tételére
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és csoporttársaival.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és ehhez akár a kötelező tananyagokon túlmenően, webes forrásokból keres választ a kérdéseire.
 3. Szóbeli kommunikációban törekszik az érthető, szabatos fogalmazásra, írásbeli megnyilvánulásaiban törekszik az igényes, rendezett, a mérnöki szakma által elvárható színvonalú dokumentáció készítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata. Teleplátogatások.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Vízbiztonsági tervezés
2.Szennyvíztisztító telepek tervezési folyamata (résztvevő szakágak, engedélyezési és pályázati folyamatok, tervezési lépcsők)
3.Műtárgytervezés és műtárgy rekonstrukciók áramlástani és technológiai alapjai
4.Nagyvárosok ivóvízellátása - teleplátogatás
5.Szennyvíztisztító telepek üzemeltetése (regionális rendszerek)
6.Iszapkezelési és biogáztermelő létesítmények – esettanulmány
7.Nagyvárosi szennyvíztisztító telep látogatása I.
8.Nagyvárosi szennyvíztisztító telep látogatása II.
9.Nagyvárosi felszíni vízkezelő telep látogatása I.
10.Nagyvárosi felszíni vízkezelő telep látogatása II.
11.Ivóvíztisztító telepek tervezése (részlettervezés)
12.Szennyvíztisztító telepek energiamérlege – esettanulmány
13.Aktuális kutatási kérdések a víz- és szennyvíztisztításban I.
14.Aktuális kutatási kérdések a víz- és szennyvíztisztításban II.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Öllős Géza: Csatornázás – Szennyvíztisztítás I., II.;
 2. Öllős Géza: Vízellátás
 3. Henze M., Harremoes P., Cour Jansen J. la, Arvin E. (2002) Wastewater Treatment – Biological and Chemical Processes (Springer)
b) Letölthető anyagok:
 1. Laky Dóra – Licskó István: Víztisztítás (elektronikus jegyzet; BME – Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék)
 2. Előadások diái
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

Az oktatók félév elején a tanszéki honlapon meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában vagy az oktatóval előzetesen egyeztetett időpontban (laky.dora@emk.bme.hu; patziger.miklos@emk.bme.hu)

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a zárthelyi dolgozat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.7; B.1-B.4; C.1-C.3; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH1100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének a feltétele minimum 70%-os jelenlét az előadásokon és látogatásokon.
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 45%-át elérje a hallgató.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85<=P
jó (4)70<=P<85%
közepes (3)57<=P<70%
elégséges (2)45<=P<57%
elégtelen (1)P<45%
3.6 Retake and repeat
A zárthelyi dolgozat egy alkalommal díjmentesen pótolható vagy javítható, második pótlásra különeljárási díj ellenében van lehetőség.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
felkészülés a teljesítményértékelésekre48
Összesen90
3.8 Effective date
2 February 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév