Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Útpályaszerkezet diagnosztika és méretezés
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOUVDT81
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Vizsga
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Tóth Csaba
beosztás Egyetemi docens
email toth.csaba@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Út és Vasútépítési Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
angol
1.11 Tantárgy típusa
Ph.D.
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2022. szeptember 1.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
The objective of the course is to get acquainted with unique design principles of road pavement structures. Learning outcomes include the choice of a pavement structure type from the catalogue as well as to create pavement structure models with customised material parameters, in order to provide a better possibility for engineers to design more economical pavement structures.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. Gets acquainted with the theoretical principles and practice of current design procedures.
 2. Gets acquainted with requirements for road pavements.
 3. Gets acquainted with material models used for road pavement structures.
 4. Gets acquainted with possibilities of calculation of the design traffic.
 5. Gets acquainted with principles and steps of the analytic design of new asphalt pavements.
 6. Gets acquainted with design principles of concrete pavements and airport pavements.
 7. Gets acquainted with technological details of pavement structures for low volume roads and small element pavements.
 8. Gets acquainted with the main steps of leading international design procedures.
 9. Gets acquainted with calculation and operation principles of leading international pavement structure design software.
 10. Gets acquainted with the main distress types of road pavements as well as their causes.
 11. Gets acquainted with alternative methods for strengthening of asphalt pavement structures.
B. Képesség
 1. Is able to create a design model of a road pavement structure, as well as to determine material parameters required for calculations.
 2. Is able to determine stresses and strains in the road pavement structure.
 3. Is able to determine the damaging effect of a special vehicle.
 4. Is able to determine the technical equivalence of different road pavement structures.
 5. Is able to design a unique road pavement structure differing from the catalogue types.
 6. Is able to design a concrete pavement according to specifications and conditions.
 7. Is able to find a connection between distresses on road pavement or in the pavement structure layer and their causes.
 8. Is able to apply the acquired software for creating a pavement structure model as well as for determining stresses and strains under loads.
 9. Is able to present their own ideas in an ordered oral or written form.
C. Attitűd
 1. Co-operates with the instructor in the preparation of the partial performance assessment.
 2. Strives to solve tasks accurately and without errors.
 3. Strives to accurate professional phrasing in oral and written presentations.
 4. Strives to provide an ordered documentation of the expected engineering level in its form and quality at written performance evaluations.
D. Önállóság és felelősség
 1. Responsibly prepares for a successful final performance assessment.
 2. Individually fulfils tasks within the partial performance assessment according to their best own knowledge.
 3. Receives openly any reasonable critical remark.
 4. Applies a systematic approach in their own thinking.
2.3 Oktatási módszertan
Presentations (written and oral), individually prepared homework assignments (design tasks), oral and written communication at performance assessments and examinations.
2.4 Részletes tárgyprogram
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Historical pavement structures. Pavement structure types
2.Climatic and traffic loads, deterioration. History of pavement structure design
3.Pavement design theory and practice 1. Calculation of traffic loads
4.Pavement design theory and practice 2. Structural design of flexible pavements
5.Asphalt pavement structure catalogue. Design of pavement strengthening
6.Pavement design theory and practice 3. Modelling of pavement structures
7.Pavement design theory and practice 4. Structural design of rigid pavements
8.Airport pavements. Stone pavements
9.Asphalt technology. Design of asphalt mixes
10.Concrete technology. Design of concrete mixes
11.Earthworks, geotechology, drainage
12.Pavement condition, surface distresses
13.Pavement maintenance, preventive. maintenance, pavement management
14.Innovative pavement structures. Sustainability, recycling and re-use

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
 1. Yang H. Huang: Pavement Analysis and Design. Kiadó: Pearson; 2 edition (2003). ISBN-10: 0131424734
 2. Per Ullidtz: Modelling Flexible Pavement Response and Performance. Kiadó: Tech Univ. of Denmark Polytekn. 1998. ISBN-10: 8750208055
2.6 Egyéb tudnivalók
 1. Attendance to lectures / seminars / exercise classes / laboratory practices is compulsory. The signature and credits from the subject will be refused to students attending less than 70% of classes.
 2. Students are evaluated based on their actual individual performance. Students are required to show evidence of their own knowledge and skills. Submitting a work of others, obtaining or giving unauthorized help (e.g., during an exam or test) cheating and plagiarism in any form is unacceptable. Whoever violate the respective Regulations of the University will be given a failing grade (1), without the possibility of retake and repeat, and will be reported to the Dean’s Office.
2.7 Konzultációs lehetőségek

The instructors are available for consultation during their office hours, as advertised on the department website. Special appointments can be requested via e-mail.

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
The assessment of the learning outcomes specified in clause 2.2. above and the evaluation of student performance occurs via tests, homework assignments and class work.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
homeworkHA.1-A.10; B.1-B.8; C.1-C.3; D.1-D.2
written/oral examinationEA.1-A.11; B.1-B.9; C.1-C.4; D.1-D.4

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
H25%
E75%
Összesen100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
The condition for the signature is to get at least 50% of the points available in the semester according to clause 3.3. above, in each performance assessment as well as in summarised points. Moreover, the attendance to lectures is compulsory at least on 70% of lectures.
3.5 Érdemjegy megállapítása
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Javítás és pótlás
 1. Active attendance – based on its nature – is not repeatable, not correctable, not replaceable or taken out any other way.
 2. The midterm performance assessments can be retaken or repeated in a summarised form in the retake period, free of charge at the first occasion. In case of a repeat, the result taken is based on the former and the new results, providing the more favourable for the student.
 3. In case of a failed retake, there is a second occasion – by paying the appropriate fee determined in the Regulations – for repeating the unsuccessful first retake in a summarised form.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
contact hours28
homework32
preparation for the examination30
Összesen3×30=90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2022. szeptember 1.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév