Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Tartók statikája I.
1.2 Code
BMEEOTMAT43
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 4
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Lengyel András
academic rank Associate professor
email lengyel.andras@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Mechanics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Elemi szilárdságtan (BMEEOTMAT42)
 • Matematika A1a (BMETE90AX00)
Ajánlott előkövetelmény:
 • Matematika A2a (BMEETE90AX02)
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy bemutassa a hallgatóknak a rugalmas rúdszerkezetek elmozdulásaival kapcsolatos alapfogalmakat, az elmozdulások számítását az egyenértékűségek módszerével és a virtuális erők módszerével, a hatásábrák fogalmát, az erő- és elmozdulási hatásábrák számítását statikailag határozott szerkezetek esetén, a hatásábrák alkalmazását maximális igénybevételi ábrák előállítására, a statikailag határozatlan szerkezetek alapvető jellemzőit, az erőmódszer alkalmazását statikailag határozatlan szerkezetekre állóteher és hatásábrák esetén, a klasszikus elmozdulásmódszer alkalmazását statikailag határozatlan szerkezetekre állóteher esetén.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a síkbeli rúdszerkezetek elmozdulásainak alapfogalmait és összefüggéseit,
 2. ismeri az elmozdulási egyenértékűségek módszerét és a virtuális erők módszerét,
 3. ismeri a hatásábrák fogalmát és azok tulajdonságait,
 4. ismeri az erő- és elmozdulási hatásábrák számításának módszereit,
 5. ismeri a statikailag határozatlan szerkezetek alapvető jellemzőit és mérnöki jelentőségét,
 6. ismeri az erőmódszer elvét, számítási eljárását és alkalmazását síkbeli rúdszerkezetekre statikus terhek és hatásábrák esetén,
 7. ismeri az elmozdulásmódszer elvét, számítási eljárását és alkalmazását síkbeli rúdszerkezetekre statikus terhek esetén,
 8. ismeri az igénybevételi maximális ábrák fogalmát és számítási eljárását,
B. Skills
 1. hajlítónyomatékkal igénybevett statikailag határozott rúdszerkezetek elmozdulásait számítja az egyenértékűségek módszerével,
 2. hajlítónyomatékkal és normálerővel igénybevett statikailag határozott rúdszerkezetek elmozdulásait számítja a virtuális erők módszerével,
 3. képes statikailag határozott rúdszerkezetek erőhatásábráinak meghatározására,
 4. meghatározza hajlítónyomatékkal és normálerővel igénybevett statikailag határozott rúdszerkezetek elmozdulási hatásábráit,
 5. képes statikailag határozatlan rúdszerkezetek elemzésére, a határozatlanság fokszámának meghatározására,
 6. alkalmazza az erőmódszert statikailag határozatlan rúdszerkezetek számítására állóteher esetén,
 7. alkalmazza az erőmódszert statikailag határozatlan rúdszerkezetek erőhatásábráinak számítására,
 8. statikailag határozatlan rúdszerkezeteket számít állóteher esetén elmozdulásmódszerrel,
 9. gondolatait rendezett formában szóban és írásban tudja kifejezni,
C. Attitudes
 1. törekszik a szerkezeti mechanikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 2. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 3. írásbeli megnyilvánulásaiban törekszik az igényes, rendezett, a mérnöki szakma által elvárható színvonalú dokumentáció
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a szerkezeti mechanikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel és számítási feladatokkal, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan készített gyakorlófeladatok.
2.4 Course outline
Hét Előadások témaköre
1. Kis elmozdulások elve, merev testek elmozdulásai, rugalmas szerkezetek elmozdulásai
2. Elmozdulások számítása az egyenértékűségek módszerével
3. Elmozdulások számítása a virtuális erők módszerével
4. Statikailag határozott tartók igénybevételi hatásábrái
5. Statikailag határozott tartók igénybevételi és elmozdulási hatásábrái
6. Statikailag határozatlan tartók megoldása erőmódszerrel állóteher esetén
7. Statikailag határozatlan tartók megoldása erőmódszerrel állóteher esetén
8. Statikailag határozatlan tartók megoldása erőmódszerrel hatásábrák esetén
9. Statikailag határozatlan tartók megoldása erőmódszerrel hatásábrák esetén
10. Statikailag határozatlan tartók megoldása elmozdulásmódszerrel állóteher esetén
11. Statikailag határozatlan tartók megoldása elmozdulásmódszerrel állóteher esetén
12. Statikailag határozatlan tartók megoldása elmozdulásmódszerrel állóteher esetén
13. Statikailag határozatlan tartók megoldása elmozdulásmódszerrel állóteher esetén
14. Mértékadó igénybevételek, igénybevételi maximális ábrák

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Jegyzet(ek): Lengyel A. - Hincz K.: Tartók Statikája I.
2.6 Other information
 • Az előadásokon a részvétel kötelező.
 • Nem kaphat a "Megtagadva", ill. "Nem teljesítette" eredménytől különböző bejegyzést az a hallgató, aki hiányzásai alapján nem vett részt az előadások legalább 70%-án.
 • A teljesítményértékelésen résztvevő hallgató a teljesítményértékelés ideje alatt külön engedély nélkül nem kommunikálhat másokkal, és nem lehet nála kommunikációra alkalmas elektronikus vagy egyéb eszköz bekapcsolt állapotban.
 • Az az érvényes aláírással rendelkező hallgató, aki nem vizsgakurzusra veszi fel a tárgyat, aláírását és vizsgajogát nem vesztheti el, de a végeredmény számításánál az újonnan elért zárthelyi eredményeket vesszük alapul.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

 • a tárgy oktatója által a tanszéki honlapon meghirdetett időpontban, VAGY
 • előzetes egyeztetés szerint (email: hortobagyi.zsolt@epito.bme.hu
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
 • A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése három évközi írásbeli teljesítménymérés és a vizsgaidőszakban tett írásbeli teljesítménymérés alapján történik.
 • Az egyes zárthelyi dolgozatok időtartama 60 perc, az írásbeli vizsga időtartama 105 perc.
 • Az értékelések pontos időpontját a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.4; B.1-B.3, B.9
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH2A.1-A.6; B.1-B.7, B.9
3. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH3A.1-A.2, A.5, A.7; B.1-B.2, B.8-B.9
írásbeli vizsga (összegző értékelés)VA.1-A.8; B.1-B.9; C.1-C.3; D.1-D.2


The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH115%
ZH215%
ZH315%
V70%
Összesen100%
A zárthelyik közül csak a legjobb kettő eredménye számít, ezért a súlyok százalékos összege nem 100%.
3.4 Requirements and validity of signature
 • Aláírást kaphat és vizsgára bocsátható, akinek a legmagasabb pontértékkel rendelkező kettő zárthelyi átlaga eléri, vagy meghaladja a(z) 50%-ot.
 • A korábban megszerzett aláírás a tárgy újrafelvételekor nem veszhet el, de mindenképpen az új eredmény számít.
3.5 Grading system
 • A jelenléti feltételeket teljesítők eredményét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg.
 • A zárthelyi dolgozatok sikerességére nem írunk elő feltételt.
 • A féléves eredményt a két legjobb zárthelyi eredménye alapján számítjuk.
 • A(z) 50%-nál gyengébb írásbeli vizsga sikertelen, a vizsgaeredmény "Elégtelen".
 • Sikeres vizsga esetén a végső eredményt a két legjobb zárthelyi és az írásbeli vizsga 3.3. pont szerinti Á súlyozott átlaga alapján számítjuk:
ÉrdemjegyPontszám (Á)
jeles (5)85%<=Á
jó (4)75%<=Á<85%
közepes (3)65%<=Á<75%
elégséges (2)50%<=Á<65%
elégtelen (1)Á<50%
3.6 Retake and repeat
 • A tárgyból írt zárthelyik nem pótolhatók.
 • A TVSz 122§(8) szerinti "nem szerzett Aláírva aláírásbejegyzést" vizsgálatának összehasonlítási alapja a tárgyat az adott félévben első alkalommal felvevők száma. Amennyiben az adott félévben aláírást szerzők ehhez viszonyított aránya kisebb kétharmadnál és a tanszék a TVSz 122§(8) utolsó mondata szerinti pótlási lehetőséget köteles biztosítani, úgy azt egy, a pótlási időszakban tartott pótzárthelyi formájában teszi.
 • Ezen a díjköteles pótláson csak azok vehetnek részt, akiknek addigi eredményük elégtelen és egyik zárthelyin legalább 30%-os eredményt értek el. E pótlás eredménye felülírja a javított zárthelyi eredményét.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
kontakt óra28×2=56
félévközi felkészülés az órákra28×1=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre6×2=12
vizsgafelkészülés24
Összesen120
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév