Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Tűzbiztonság, tűzvédelem, munkavédelem
1.2 Code
BMEEOHSTPAE
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszeter
academic rank Associate professor
email lubloy.eva@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
Az atomerőművi sajátosságok kihatása a tűzbiztonságra, tűzvédelemre, és a munkavédelemre. Speciális követelmények, jogszabályok és azoknak betartási módjai. Az atomerőművekre tűzbiztonsági, tűzvédelmi és munkavédelmi előírások és azok kihatása az építészeti és építőmérnöki tervezésre, megvalósításra és az üzemeltetésre.
Elvi különbségek szokásos mérnöki létesítmények és nukleáris létesítmények tűzvédelmi és munkavédelmi követelményei között. A tervezés, megvalósítás és üzemeltetés során felmerülő speciális tűzvédelmi és munkavédelmi kérdésesek elemzése.
Speciális tűzvédelmi és balesetvédelmi követelmények és annak kihatása a tervezésre, üzemeltetésre és karbantartásra.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri az e lvi különbségeket a szokásos mérnöki létesítmények és nukleáris létesítmények tűzvédelmi és munkavédelmi követelményei között.
 2. Ismeri a tervezés, megvalósítás és üzemeltetés során felmerülő speciális tűzvédelmi és munkavédelmi kérdésesek elemzése.
 3. Ismeri a speciális tűzvédelmi és balesetvédelmi követelményeket és annak kihatását a tervezésre, üzemeltetésre és karbantartásra.
B. Skills
 1. képes felismerni és azonosítani az nukleáris létesítmények speciális problémáit.
 2. az tervezési módszereket kiválasztástaj hatékonyan és észszerűen alkalmazza,
 3. képes alkalmazni tudását konkrét feladatok megoldása során,
 4. helyesen és konzekvensen ki tudja választani a tervezés lépéseit,
C. Attitudes
 1. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 2. törekszik az elvben tanított szerkezetek konkrét helyszíni megismerésére és a helyszíni kutatás gyakorlatának alkalmazására,
 3. törekszik a pontos és hibamentes probléma-felismerésre és- értékelésre,
 4. törekszik a nukleáris tervezés kidolgozására.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a problémák értékelését,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, kommunikáció írásban és szóban.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Az építőanyagokkal szemben támasztott követelmények nukleáris építményekben
2.Az építőanyagokkal szemben támasztott követelmények nukleáris építményekben
3.Nukleáris balesetek tanulságai
4.Tűz teherre való tervezés nukleáris építményekben
5.Munkavédelem nukleáris építményakban
6.Az atomerőművek építészeti kérdésesei

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Letölthető segédanyagok: elődás fóliák
2.6 Other information
-
2.7 Consultation

A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
VizsgaVA.1-A.3; B.1-B.4; C.1-C.4; D.1-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
V100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85%
jó (4)74-85%
közepes (3)63-74%
elégséges (2)50-63%
elégtelen (1)50% alatt
3.6 Retake and repeat
Pót vizsga
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon6×3=18
felkészülés a vizsgára30
Összesen48
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak