Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Vízminőségszabályozás
1.2 Code
BMEEOVKTVSI
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 12
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Clement Adrienne
academic rank Associate professor
email clement.adrienne@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy keretében a hallgatók módszereket sajátítanak el a vízi környezetet érő szennyezőanyag terhelések meghatározásához és következményeik hatáselemzéséhez. A tananyag hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók képesek legyenek vízminőség-védelmi projektek tervezésére és irányítására, vízgyűjtő léptékű problémák megoldására. Témakörök: a vízminőség és vízminősítés. A felszíni vizek minősége hazánkban, főbb problémák bemutatása esettanulmányokon keresztül. Szennyezőanyag források és a szennyezőanyagok transzportja. Szervesanyag szennyezés, eutrofizáció, bakteriológiai problémák, toxikus szennyezések. A vízminőségszabályozás módszerei és eszközei. Monitoring, állapotfelmérés, emisszióbecslés. Vízminőségi modellek alkalmazása és azok korlátai. Tervezési módszerek alkalmazása a gyakorlati órákon.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Tisztában van a vízminőségszabályozás feladatával és ismeri alapvető eszközrendszerét.
 2. Ismeri a vízminőség védelemhez kapcsolódó jogi szabályozás alapjait
 3. Ismeri és összefüggéseiben átlátja a vízminőség jellemzésére használatos paraméterek rendszerét.
 4. Ismeri a szennyezés terjedés leírására és a vízszennyezések hatáselemzésére alkalmas módszerek elvi alapjait.
 5. Tisztában van a kommunális szennyvizek tisztításának műveleteivel és műtárgyaival.
 6. Összefüggéseiben ismeri az állóvizek anyagforgalmi jellemzőit és birtokában van a tavak minőségének javítására alkalmas módszereknek.
 7. Ismeri a diffúz szennyezés fogalmát és meghatározásának módszereit.
B. Skills
 1. Rutinszerűen alkalmazza a szennyezések elkeveredésének és terjedésének számítási módszereit.
 2. Képes egyszerű vízminőségi modellek alkalmazás szintű használatára.
 3. Képes szennyezőanyag terhelés csökkentésén alapuló vízminőség szabályozási javaslatok kidolgozására.
C. Attitudes
 1. Írásbeli megnyilvánulásaiban törekszik az igényes, rendezett, a mérnöki szakma által elvárható színvonalú dokumentáció készítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. A vízi környezetet érintő problémák felismerésében azok megoldásában képes önálló véleményalkotásra.
 2. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Bevezető, vízminőségi problémák történeti áttekintése
2.Vízminőség fogalma
3.Minősítés, Víz Keretirányelv
4.Vízminőségi modellezés alapjai
5.Nem konzervatív anyagok viselkedése, lebomlási modell
6.Folyóvizi oxigén háztartás számítása
7.Terhelhetőség meghatározása
8.Példa: szennyvíz bevezetés hatáselemzése
9.Vízfolyások vízminőségének javítása
10.Tavi anyagforgalom, eutrofizáció
11.Állóvizek vízminőség javításának eszközei, példák
12.Vízgyűjtőről származó diffúz terhelés meghatározása és szabályozása

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials

Előadás diasorok, számítási segédletek, mintapéldák.

2.6 Other information
2.7 Consultation

Előadóval egyeztetve.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Írásbeli vizsgaVA.1-A.7; B.1-B.3; C.1; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
v100
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Órai részvétel (70%)
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)>80%
jó (4)70-80%
közepes (3)60-70%
elégséges (2)50-60%
elégtelen (1)<50%
3.6 Retake and repeat
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Kontaktóra12
Önálló tanulás108
Összesen120
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak