Subject Datasheet

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Water Quality Management
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOVKAI44
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
Gyakorlat 1
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Adrienne Clement, PhD
beosztás Egyetemi docens
email clement.adrienne@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
angol
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező az építőmérnöki (BSc) szak Infrastruktúra-építőmérnöki ágazatán
1.12 Előkövetelmények
Weak prerequisites:
 • Water Chemistry and Hydrobiology (BMEEOVKAI43)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2022. szeptember 1.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
In the framework of the subject, students learn methods for determining pollutant loads in the aquatic environment and analyzing their consequences. The course material contributes to students' ability to manage water quality protection projects and solve watershed-scale problems. Topics are as follows: water quality evaluation and status assessment according to the requirements of the WFD, status quo of European surface waters, and introduction of the main water quality deterioration problems through case studies. Pollutant sources and pollutant transport. Organic matter pollution, eutrophication, bacteriological problems, hazardous substances and toxic pollution. Measures for water quality control. Monitoring, status assessment, emission estimation. Application of water quality models in the seminars.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. Aware of the goal of water quality management and knows its basic tools.
 2. Knows the basics of legal regulations related to water quality protection.
 3. Knows and understands the context of the parameters used to evaluate water quality.
 4. Knows the principles of methods suitable for describing the transport of pollution in the water systems and analyzing the effects of water pollution.
 5. He/she is aware of the methods, processes and operation of municipal wastewater treatment plants.
 6. Has knowledge about the lake ecosystems in their contexts of eutrophication, and knows methods for improving the quality of lakes.
 7. Knows the terms of diffuse pollution and its assessment methods.
B. Képesség
 1. Routinely applies methods for calculating the mixing of pollutants in rivers.
 2. Capable of applying simple water quality models on examples.
 3. Able to develop water quality management strategies for pollutant load reduction.
C. Attitűd
 1. In his/her written expressions, strives to produce demanding, orderly documentation of the standard expected by the engineering profession.
D. Önállóság és felelősség
 1. Able to form an independent opinion in recognizing the problems in the context of the aquatic environmental problems and solving them.
 2. He/she applies the systematic approach in his/her thinking.
2.3 Oktatási módszertan
Lectures to give theoretical knowledge; seminar exercises to practice the calculation on numerical examples, developing written and oral communication. Use of IT tools and techniques.
2.4 Részletes tárgyprogram
WeekTopics of lectures and/or exercise classes
1.Introduction to water quality and problems related to the aquatic environment.
2.Point and diffuse emissions. A basic example of water quality management (optimization).
3.Definition of water quality, quality of natural waters: physical, chemical and biological characteristics. Occurrence of hazardous substances: toxic metals, organic micropollutants in water and their physiological effects.
4.Water quality monitoring, water uses, classification.
5.Mixing and spreading of pollutants in water. The transport equation: advection, diffusion and dispersion processes.
6.Analytical solutions and numerical examples. Permanent pollution in rivers, accidental pollution. Spread of pollutant plume in watercourses, Pollutant wave. 1D - 2D approach. Mixing calculations.
7.Heat pollution (thermal water and cooling water). Mixing of heat plume in the river. Thermal pollution and its effects on the aquatic ecosystem.
8.Oxygen household of watercourses. Effect of organic pollution, processes affecting oxygen economy. Atmospheric diffusion, organic matter decomposition, nitrification. The basics of the Streeter - Phelps oxygen sag model. Example of calculating the critical oxygen level.
9.Measures of regulating the oxygen household problems. Reduction of organic load (artificial and natural wastewater treatment processes). Improving oxygen intake, interventions in the riverbed and watershed.
10.Water quality of lakes, characterization, and classification of lakes (shallow and deep lakes), Problems related to nutrients (eutrophication, cycle of nutrients, limitation, internal and external load). The Vollenweider P model describing the relationship between load and trophic status.
11. Processes related to the internal load of lakes. Adsorption isotherm. The role of sediment in the phosphorus balance of lakes. Measures to improve lake water quality (dredging, sediment treatment, aeration, biomanipulation techniques)
12.Determining nutrient loads from the watershed (emission models and their limitations). Sources of non-point pollution: erosion, surface runoff, atmospheric deposition, etc.
13.Water quality management on catchment scale. Application of technical measures and legal regulations applied at different locations of the catchment. Legal and institutional requirements. Cost-effectiveness.
14.Summary and replacement.

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok

Materials uploaded to the Moodle website (presentations, numeric examples, etc.)

2.6 Egyéb tudnivalók
2.7 Konzultációs lehetőségek

Yes, the time of consultation had to be agreed with the lecturer (by e-mail).

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 semester I

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Evaluation formAbbreviationAssessed learning outcomes
Short test 1ED1A.1-A.3; D.1-D.2
Short test 2ED2A.3-A.4; D.1-D.2
Short test 3ED3A.4-A.5; D.1-D.2
Short test 4ED4A.6-A.7; D.1-D.2
Midterm testZHB.1-B.3; C.1; D.1

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
AbbreviationScore
Midterm test50
Short tests (4)50
Sum100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
3.5 Érdemjegy megállapítása
GradePoints (P)
excellent (5)80-100
good (4)70-79
satisfactory (3)60-69
passed (2)50-59
failed (1)<50
3.6 Javítás és pótlás
ZH can be replaced free of charge once, and it can be replaced a second time during the replacement period against a special procedure fee. 2 arbitrarily chosen EDs can be replaced during the replacement period.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
ActivityHours/semester
Participating in the classes42
Self-preparation48
Sum90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2022. szeptember 1.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 semester I