Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Víztisztítási technológiák II.
1.2 Code
BMEEOVKTVSK
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 24
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Dr. Laky Dóra
academic rank Associate professor
email laky.dora@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A félév során a hallgatók megismerkednek az ivóvíz fertőtlenítésére alkalmas technológiai megoldásokkal. Az előző félévben megszerzett elméleti tudás alapján komplex technológiai sorokat alakítanak ki (adott nyersvíz minőség esetén). Bemutatásra kerülnek a vízkezelő technológiák méretezésének alapjai (pl. szűrők méretezése, közelítő vegyszerdózisok meghatározása). Ismertetjük a vízellátó hálózatban lejátszódó másodlagos vízminőség-romlási folyamatokat. Az órákon esettanulmány területek vízminőségi problémáit értékeljük ki, és közösen megoldási javaslatokat dolgozunk ki. Bemutatásra kerülnek a felszíni vizek kezelésére alkalmas eljárások.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Tisztában van az ivóvíz fertőtlenítésére alkalmas technológiai megoldásokkal
 2. Ismeri az ivóvíztelepi szűrők méretezésének alapjait, az alkalmazásra kerülő vegyszerek mennyiségére vonatkozó közelítő számításokat
 3. Tisztában van a felszíni vizek kezelésére alkalmas technológiai megoldásokkal
 4. Átlátja az ivóvízellátó hálózatban lejátszódó másodlagos vízminőség-romlási folyamatokat, azok hatásait
B. Skills
 1. Felszín alatti víz kezelésére alkalmas komplex technológiákat állít össze (blokk-séma)
 2. Esettanulmány területek vízminőségi problémáit értékeli, megoldási javaslatokat vázol fel
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és csoporttársaival
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és ehhez akár a kötelező tananyagokon túlmenően, webes forrásokból keres választ a kérdéseire
 3. Szóbeli kommunikációban törekszik az érthető, szabatos fogalmazásra, írásbeli megnyilvánulásaiban törekszik az igényes, rendezett, a mérnöki szakma által elvárható színvonalú dokumentáció készítésére
D. Autonomy and Responsibility
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata. Esettanulmány feladatok megoldása közösen, illetve csoportmunkában.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Ivóvíz fertőtlenítése (klórgáz, nátrium-hypoklorit, ózon, UV, klór-dioxid és egyéb fertőtlenítési eljárások alkalmazása; az egyes eljárások technológiájának, az alkalmazások előnyeinek és hátrányainak ismertetése)
2.Ivóvízminőség változás folyamatai a vízellátó hálózatban
3.Komplex technológiai sorok kialakítása adott nyersvíz minőség esetén
4.Számítási példák – szűrők méretezése, vegyszerdózisok közelítő meghatározása
5.Esettanulmány területek ivóvízminőségi problémájának értékelése, megoldási javaslatok
6.Felszíni vizek tisztítási technológiája

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials

a) Tankönyvek:

 1. Öllős Géza (1987) - Vízellátás (K+F eredmények);
 2. Öllős Géza (1998) - Víztisztítás, üzemeltetés;
 3. Máttyus S., Tolnai B. (2008) - Vízellátás
b) Letölthető anyagok:
 1. Laky Dóra – Licskó István: Víztisztítás (elektronikus jegyzet; BME – Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék)
 2. Előadások diái
2.6 Other information
2.7 Consultation

Az oktatóval előzetesen egyeztetett időpontban (laky.dora@emk.bme.hu)

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a vizsga alapján történik a félév végén.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Vizsga (összegző teljesítményértékelés)VA.1-A.4; B.1-B.2; C.1-C.3; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
V100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
-
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85<=P
jó (4)70<=P<85%
közepes (3)57<=P<70%
elégséges (2)45<=P<57%
elégtelen (1)P<45%
3.6 Retake and repeat
Sikertelen vizsga esetén pótlási lehetőség rendelkezésre áll.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon24
félév-közi otthoni tanulás, felkészülés az órákra, oktatási segédanyagok tanulmányozása40
vizsga felkészülés60
Összesen124
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév