Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Újrahasznosítás az építőiparban
1.2 Code
BMEEOEMA-K3
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Sólyom Sándor
academic rank Assistant professor
email solyom.sandor@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Gyenge előkövetelmény:
 • Építőanyagok I. (BMEEOEMAT43)
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
Az építési hulladékok, a bontott építőanyagok és egyéb ipari és kommunális hulladékok újrahasznosítása az építőipari gyakorlatban ismereteit adja át. A tárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a különböző anyagok újrahasznosítási lehetőségeivel és a tervezésben figyelembe vehető anyagtulajdonságokkal. Magában foglalja az újrahasznosítási alapismeretek bemutatását. Rámutat az újrahasznosítás követelményrendszerére a hatályos jogszabályok, szabványok és nemzetközi irányelvek tükrében. Segít a megfelelő technológiai megoldás kiválasztásában.
A hallgatóknak az ismeretek összességének elsajátításáról az önállóan készített zh-val, valamint az összegző teljesítményértékeléssel kell számot adniuk.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Áttekintéssel rendelkezik az bontott anyagok helyes alkalmazásáról.
 2. Különböző tartóssági szempontok szerint az alkalmazott funkciónak megfelelően értékelni tudja az újrahasznosított anyagok.
 3. Áttekintéssel rendelkezik az újrahasznosított beton kérdéseiről.
 4. Ismeri az újrahasznosított beton követelményeit.
 5. Megérti a tervezés elveit, képes a tervezés során figyelembe venni a tartósságot.
 6. Ismeri a gyakori hibák jellegét.
 7. Érti a szabványokat, előírásokat, ezek figyelembevételének szükségességét.
B. Skills
 1. Szakszerűen foglalja össze az adott témaköröket.
 2. Hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, katalógusok, internetes források)
 3. Megbízhatóan értékeli és képes alkalmazni az újrahasznosított anyagokat a funkció szerint releváns szempontok tükrében.
 4. Képes megítélni az építőipari termékek helyes alkalmazását.
 5. Képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott szerkezet/szerkezeti elem elkészítésekor.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára.
 3. Törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan elvégzi az adott téma feldolgozását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
Előadások, bemutató gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Bontott anyagok, alapismeretek
2.Az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól
3.Szerkezetek bontása, bontási és építési hulladékok feldolgozásának technológiai megoldásai
4.Anyagok szelektívítása.
5.Porózus anyagok (beton, tégla, kő) újrahasznosítása, mint adalékanyag.
6.Vizsgálati módszerek. Minőségbiztosítás.
7.Műszaki feltételek az újrahasznosított adalékanyagú betonokra és betontermékekre
8.Műszaki feltételek az újrahasznosított adalékanyagú transzportbetonokra
9.Üveg újrahasznosítása
10.Műanyagok újrahasznosítása
11.Faanyagok újrahasznosítása
12.Fémek újrahasznosítása
13.ZH
14.Meddőhányók anyagai, újrahasznosítási lehetőségei

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Beton-és vasbetonépítési műszaki irányelv, 2005
b) Letölthető anyagok:
 1. Előadási jegyzet
2.6 Other information
---
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: salem.nehme@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy összegző írásbeli teljesítménymérés, egy házi feladat és az előadásokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZHA.1-A.7; B.1-B.5
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés)AC.1-C.3; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
aktív részvétel10%
ZH90%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85% ≤ P
jó (4)74% ≤ P < 85%
közepes (3)63% ≤ P < 74%
elégséges (2)50% ≤ P < 63%
elégtelen (1)P < 50%
3.6 Retake and repeat
 1. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (ZH) a szorgalmi időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható, a második alkalommal a pótlási héten külön díj megfizetése mellett.
 2. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
félévközi készülés az órákra14×0,5=7
felkészülés a teljesítményértékelésre30
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása25
Összesen90
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév