Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
BIM menedzsment I.
1.2 Code
BMEEOEMTBI2
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 20
Seminar 10
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
10
1.7 Coordinator
name Dr. Nagy Balázs
academic rank Assistant professor
email nagy.balazs@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja alapvető áttekintést adni a BIM menedzser tevékenységéről, a BIM alapú projekttervezéséről, kialakításáról a kezdeti fázisoktól a projektzárásig. A tárgy részletes áttekintést ad a megrendelői információs követelmények tervezéséről és összeállításáról, valamint a BIM végrehajtási terv elkészítéséről. A tárgyban továbbá bemutatásra kerülnek az eltérő szintű BIM szabályozások és a hazai BIM szabványok, kitekintéssel a nemzetközi szabványosítási környezetre és útmutatásokra is. A tárgy elvégzésével a hallgatók átfogó képet szereznek a BIM menedzseri munkafolyamatokról, projektek összeállítandó BIM dokumentációiról, valamint birtokába jutnak a munkavégzéshez és működéshez elengedhetetlen szabályozási és szabványismereteknek.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik a BIM menedzsment alapjairól,
 2. áttekintéssel rendelkezik a BIM alapú projektek kialakításáról a kezdeti fázisoktól a projektzárásig,
 3. ismeri a megrendelői információs követelmények összeállításának menetét és tartalmát,
 4. ismeri a BIM végrehajtási terv elkészítésének menetét és tartalmát,
 5. ismeri a BIM projektek műszaki és szabályozási környezetét,
 6. ismeri a BIM-re vonatkozó szabványokat.
B. Skills
 1. szakszerűen kommunikál a BIM szaknyelv használatával,
 2. képes elkészíteni a megrendelői információs követelményeket egy BIM projekt esetében,
 3. képes összeállítani a BIM végrehajtási tervet egy BIM projekt esetében,
 4. képes meghatározni a BIM alkalmazási területeket,
 5. képes a BIM projektben alkalmazott szabványok értelmezésére és alkalmazására,
 6. képes meghatározni egy BIM projekt vonatkozásában az egyes munkarészeket, formátumukat, geometriai és információ részletezettségi szintjüket, valamint szükséges adatcserefolyamatokat és protokollokat, ügyelve az adatszegregáció kérdésére,
 7. képes meghatározni a BIM modell ellenőrzési folyamatait,
 8. értékeli a BIM munkafolyamatok hatékonyságát, megállapítja azok erőforrásigényét.
C. Attitudes
 1. elkötelezett a BIM rendszerek építőiparban történő felhasználásában,
 2. elkötelezett az energiatudatosság és a fenntarthatóság iránt,
 3. nyitott az új megoldások megismerése és alkalmazása tekintetében,
 4. törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára.
D. Autonomy and Responsibility
 1. figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat,
 2. munkáját érintő oktatói, szakmagyakorlói és hallgatói kritikák esetén a megalapozott kritikai észrevételeket nyitottan fogadja, beépíti további feladatvégzésébe,
 3. önállóan elvégzi egy választott tanulmány/téma feldolgozását,
 4. önállóan részt vesz szakmai vitában, véleményét indoklással együtt kifejti.
2.3 Methods
Előadások és gyakorlatok, rendelkezésre álló segédanyagok, tanulmány otthoni elkészítése.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.BIM menedzsment alapjai
2.BIM alkalmazási lehetőségek és 1. HF kiadása
3.BIM projektek műszaki és szabályozási környezete I.
4.BIM projektek műszaki és szabályozási környezete II.
5.BIM szervezetfejlesztés I. (gyakorlat)
6.BIM szervezetfejlesztés II. (gyakorlat)
7.BIM menedzsment esettanulmányok, BIM projektek a kezdeti fázisoktól a projektzárásig
8.1. HF konzultáció (gyakorlat)
9.1. HF konzultáció és 2. HF kiadása
10.BIM menedzsment Closed BIM megközelítésben
11.BIM szabványok és szabványosítási ismeretek
12.BEP - BIM végrehajtási terv
13.HF konzultáció és vizsgafelkészítés
14.BEP - BIM végrehajtási terv összeállítása (gyakorlat)
15.BEP - BIM végrehajtási terv összeállítása (gyakorlat)
Hallgatói előadások - 1. HF

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 • Előadások és segédanyagok a tárgy oldalán (edu.epito.bme.hu) megosztva.
 • Dominik Holzer: The BIM Manager’s Handbook (2016) ISBN: 978-1-118-98242-6
 • Simon Ashworth, Matthew Tucker: Employer’s information requirements (2017) ISBN: 978-1909761-27-8
 • John Messner et al.: BIM Project Execution Guide (2019) ISBN: 978-1-62307-006-9
 • Brad Hardin, Dave McCool: BIM and Construction Management (2015) ISBN: 978-1-118-942765
 • https://ukbimframework.org/
 • https://mszt.hu/
2.6 Other information
-
2.7 Consultation

A tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben az előadókkal egyeztetve.

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése vizsga (összegző teljesítményértékelés) és két házi feladat (részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. házi feladatHF1A.2-A.4; B.2-B.8; C.1-C.4; D.1-D.3
2. házi feladatHF2A.2-A.4; B.2-B.8; C.1-C.4; D.1-D.3
vizsgaVA.1-A.6; B.1-B.8; C.1-C.4; D.1, D.4

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF120%
HF220%
V60%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele a szorgalmi időszakban a házi feladat elégséges (min. 50%-os) teljesítése. A tantárgyból korábban szerzett aláírás 2 félévig visszamenőleg fogadhatók el.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)90 ≤ P
jó (4)75 ≤ P < 90
közepes (3)60 ≤ P < 70
elégséges (2)50 ≤ P 60
elégtelen (1)50 < P
3.6 Retake and repeat
A részteljesítmény-értékelés a beadási határidő után egy héttel újra/pótlólagosan leadható.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Részvétel a kontakt tanórákon20+10=30
félévközi készülés a kontakt tanórákra30
1. házi feladat elkészítése80
2. házi feladat elkészítése80
felkészülés a vizsgára80
Összesen300
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév