Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Távérzékelés
1.2 Code
BMEEOFTAG44
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Lab 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Kugler Zsófia
academic rank Associate professor
email kugler.zsofia@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Gyenge előkövetelmény:
 • Fotogrammetria és lézerszkennelés (BMEEOFTAG43)
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja áttekintést adni a képalkotó távérzékelési technológiákról, legújabb trendekről és alkalmazásairól. Az előadásokon a hallgatók megismerik a széles körben alkalmazott légi lézerszkennelési, műholdas távérzékelési szenzorok felépítését, technológiai jellemzőit, a végtermékeket és a jellemző alkalmazási területeket. A számítógépes laborgyakorlatokon a hallgatók légi lézerszkennelt pontfelhőkön és műholdképeken végeznek adatminősítési, feldolgozási és osztályozási feladatokat. Gyakorlaton elsajátított tudásuk alapján, feladatmegoldó képességek fejlesztésére, rövid, de egyénileg végrehajtandó távérzékelési feladatot kapnak, ahol önálló feldolgozással kell eljutni az adatbeszerzéstől a térképezési végtermék előállításáig.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Áttekintéssel rendelkezik a légi lézerszkennerek felépítéséről, technológiai jellemzőiről.
 2. Áttekintéssel rendelkezik a műholdas távérzékelésiszenzorok felépítéséről, technológiai jellemzőiről.
 3. Áttekintéssel rendelkezik műholdas távérzékelés fizikai hátterével, adatok beszerzésével és alapvető fel-dolgozási eljárásaival.
 4. Áttekintéssel rendelkezik a légi lézerszkennelésfőbb alkalmazási területeiről.
 5. Áttekintéssel rendelkezik a műholdas távérzékelésfőbb alkalmazási területeiről.
 6. Tisztában van a légi lézerszkennelésiés távérzékelési technológiákalapvetőműszaki paramétereivel.
 7. Ismeri az alapvetőpontfelhőfeldolgozási, képkiértékelési és képfeldolgozási módszereket.
 8. Tisztában van a tanult adatfeldolgozási módszerekerőforrás igényeivel.
B. Skills
 1. Alkalmazza az alapvető pontfelhő feldolgozási, képkiértékelési és képfeldolgozási módszereketelőfeldolgozott adatsorokon
 2. Képes pontfelhő szegmentálásiműveletek elvégzésére.
 3. Képes térképezési céllal műholdas adatbázisból, képfeldolgozási műveletek elvégzésével Földmegfigyelés témában geoadat létrehozására.
 4. Lényegre törően, szakszavak helyes használatával ismerteti szóban és írásban a tantárgy főbbtémaköreit.
C. Attitudes
 1. Törekszik pontos távérzékelési végtermékek készítésére.
 2. A házi feladatok elkészítése során önállóságra törekszik és oktatói segítséget csak a szükséges mértékben kér.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi el az órai munkaként kijelölt feladatokat.
 2. Munkáját érő oktatói kritikák esetén a megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, beépíti további fel-adatvégzésébe.
2.3 Methods
Előadások és számítógépes laboratóriumi gyakorlatok. Teljesítményértékelés számítógépen megoldandó feladatokon keresztül.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Tárgy ismertető, előzetes ismeretfelmérés, pontfelhő kezelése táblázatkezelő és CAD rendszerben.
2.Távérzékelési helyzetkép, trendek. Pontfelhő feldolgozó környezetek alapjai.
3.Légi lézerszkennelés fizikai alapjai, légi lézerszkennerek. Pontfelhő szegmentálás.
4.Légi lézerszkennelés pontossága. Pontfelhő osztályozás.
5.Légi lézerszkennelés összehasonlítása más technológiákkal, repülési terv készítése. Komplex pontfelhő feldolgozás.
6.Részösszefoglalás.
7.Földmegfigyelő műholdas távérzékelés kezdetei, fizikai alapok, sugárzás, képalkotás, alkalmazások. Műholdas adatbázisok, adatnyerés, formátumok, adatbeolvasás.
8.Hordozó eszközök, keringési pályák, multispektrális távérzékelés. Képmegjelenítés, képkivágás, adattartalom, visszaverődések leképzése, képszeletelés.
9.Termális infravörös távérzékelés, hiperspektrális távérzékelés. Képfeldolgozás és térinformatika, eredmények megjelenítése.
10.Passzív mikrohullámú távérzékelés, geometria-, radiometriai torzulások. Geometriai torzulások, koordináta transzformáció, légköri torzítás javítása.
11.Multispekrális képfeldolgozás, transzformációk. Multispekrális transzformáció (convolution, ratio, NDVI, resolution merge).
12.Multispektrális képosztályozás, egyéni feldolgozása, feladatkonzultáció.
13.Radarszenzorok és adatfeldolgozás
14.Részösszefoglalás

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Jegyzetek:
 1. Lovas –Berényi -Barsi: Lézerszkennelés, TercKiadó, 2012.
 2. Winkler Gusztáv: Információgyűjtő módszerek a távérzékelésben, 2002 Műegyetem kiadó, Budapest
 3. Lillasand T. M., Kiefer R. W., Chipman W. J. : Remote Sensing and Interpretation , John Wiley and Sons, Inc., 2007
2.6 Other information
A gyakorlatokon az oktató engedélyével saját laptop használható.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: A tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben a gyakorlatvezetőkkel egyeztetve.

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése kétzárthelyi dolgozat és két házi feladatalapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1, A.4, A.6-A.8
1. házi feladat(részteljesítmény értékelés) HF1 B.1-B.4; C.1-C.2; D.1-D.2
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH2 A.2-A.3, A.5-A.8
1. házi feladat(részteljesítmény értékelés) HF2 B.1-B.4; C.1-C.2; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH130%
HF120%
ZH230%
HF220%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
1) A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban –első alkalommal –díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
2) Amennyiben az 1)pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy –szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett –második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletettehet a pótlási időszakban.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×4=56
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×1=14
felkészülés a teljesítményértékelésekre 2×5=10
Házi feladatok elkészítése 2×20=40
Összesen 120
3.8 Effective date
15 June 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév