Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Építmény-információs rendszerek
1.2 Code
BMEEOFTTBI3
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
12
1.7 Coordinator
name Dr. Somogyi József Árpád
academic rank Assistant professor
email somogyi.arpad@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 February 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja alapvető áttekintést adni a BIM rendszerek felépítéséről, és azok alkalmazási területeiről. A hallgatók a gyakorlatokon elsajátíthatják azokat a modellezési megoldásokat és hozzájuk tartozó parancsokat, amelyek lehetővé teszik a BIM rendszerek létrehozását. A kurzus során külön tárgyalásra kerülnek a tervek publikálása, konszignációk készítése, az ütközésvizsgálatok, energetikai számítások, idő- és térbeli kimutatások végrehajtásának lehetőségei. A tárgy célja, hogy a hallgatók átlássák a BIM rendszerek képességeit, lehetőségeit és az általuk kiszolgált alkalmazásokat.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri az építmény-információs modellezés és menedzsment szemléletének alapvető építőmérnöki vonatkozásait.
 2. Áttekintéssel rendelkezik a BIM rendszerek főbb alkalmazási területeiről.
 3. Ismeri a BIM rendszerek felépülésének általános kialakítási elvét.
 4. Ismeri a BIM környezetek főbb modellezési lehetőségeit.
 5. Ismeri a BIM rendszerekben elérhető megírások és jelölések rendszerét.
 6. Ismeri a BIM rendszerek publikálási lehetőségeit.
 7. Ismeri a BIM rendszerekben elérhető kimutatási lehetőségeket.
 8. Ismeri a BIM rendszerekben elérhető elemzési funkciókat.
 9. Tisztában van a BIM rendszerek határaival, korlátaival.
B. Skills
 1. Képes projekt szinten átlátni a BIM modellezési feladatokat.
 2. Képes alapvető modellezési lépeseket alkalmazva építőmérnöki objektumok megalkotására.
 3. Képes egyszerű parametrikus objektumokat létrehozni.
 4. Képes a különböző szakágakhoz kacsolódó információkat fogadni és beépíteni egy egyéges modellbe.
 5. Képes csapatmunkában dolgozni.
 6. Képes síkbeli tervanyagok előállítására
C. Attitudes
 1. Törekszik pontos szerkesztések és hibátlan modellek készítésére.
 2. Nyitott a BIM rendszerek adta lehetőségek elsajátítására
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi el az órai munkaként kijelölt feladatok megvalósítását.
 2. Munkáját érő oktatói kritikák esetén a megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, beépíti további feladatvégzésébe.
2.3 Methods
Számítógépes laboratóriumi gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban. Teljesítményértékelés önállóan végrehajtott házifeladatokon keresztül, folyamatos feladatbemutatás keretében.
2.4 Course outline
AlkalomElőadások és gyakorlatok témaköre
1. 2. 3.BIM környezet bemutatása,
ismerkedés a programmal,
alapvető beállítások, és modellezési lehetőségek.
Alapvető adatforrások kezelésének lehetőségeinek megismerése
Koordinátarendszer kezelés,
terepmodell megalkotása és koncepcionális modell létrehozása
Modellezési alapműveletek elsajátítása
Vasbeton csarnok modell megalkotása
Ütközésvizsgálat
4.Mennyiségszámítás,
költségvetéskészítés
Idő- és térbeli organizáció
Energetika
Dokumentáció

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Tárgy honlapjáról elérhető segédanyagok, jegyzetek.
2.6 Other information
A gyakorlatokon az oktató engedélyével saját laptop használható.
2.7 Consultation

Az érintett tanszékek honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben a gyakorlatvezetőkkel egyeztetve.

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két házi feladat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. házi feladat (részteljesítmény értékelés) - modellezésHF1A.1-A.4, A.9; B.1-B.3; C.1-C.2; D.1-D.2
2. házi feladat (részteljesítmény értékelés) - elemzés és dokumentálásHF2A.5-A.9; B.4-B.6; C.1-C.2; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF140%
HF260%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
Az érdemjegy megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban teljesítendő házi feladatok mindegyikét legalább elégséges szinten teljesítse a hallgató. A végső érdemjegyet a 3.3. pont szerinti súlyozás alapján számított pontszám szerint kerül kialakításra az alábbi táblázat szerint:
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)90<=P
jó (4)80<=P<90%
közepes (3)70<=P<80%
elégséges (2)50<=P<70%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
A házi feladatok beadásának, valamint a pótlások határidejét az aktuális feladatkiírása tartalmazza.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon34
félévközi készülés a gyakorlatokra20
önálló tananyagfeldolgozás186
felkészülés a teljesítményértékelésekre120
Összesen360
3.8 Effective date
1 February 2021
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév