Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Hídkatasztrófák
1.2 Code
BMEEOHSAV53
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr- Kövesdi Balázs Géza
academic rank Associate professor
email kovesdi.balazs@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Hidak és infrastruktúra szerkezetek (BMEEOHSAS43)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja a hidakon (elsősorban acél és öszvérhidakon) bekövetkezett példaértékű katasztrófák előzményeinek, lefolyásának és tanulságainak bemutatása. Foglalkozik a hídszerkezetek statikai viselkedésével, a teherbírás elvesztésének lehetséges okaival, majd megtörtént példákon bemutatja az építés, a mindennapi szolgálat, a fenntartás és a bontás lehetséges veszélyforrásait. Tárgyalja a megtörténthez hasonló balesetek elkerüléséhez szükséges intézkedéseket. A tárgy további célja a múltban bekövetkezett hídkatasztrófákon és hidakon tapasztalt meghibásodásokon keresztül a tönkremeneteleket/meghibásodásokat okozó jelenségek megismerése, elmélyültebb tanulmányozása és a károsodás elkerülésének lehetséges módjainak elsajátítása. Ezen kívül a tárgy célül tűzi ki a hallgatók számára hídépítési gyakorlati ismeretek átadását és mérnöki érzékük fejlesztését.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri az acélhidak méretezési elvét,
 2. ismeri a tönkremenetelek kiértékelésének módját,
 3. ismeri a széldinamikai számítások alapjait,
 4. ismeri a lemezes szerkezetek stabilitási problémáit,
 5. ismeri az acél- és öszvérhidak építési módjait,
 6. ismeri a katasztrófa meghatározásának és előre-jelezhetőségének módjait,
 7. ismeri a redundancia és progresszív összeomlás foglalmát, gyakorlati jelentőségét.
B. Skills
 1. képes hídépítésben bekövetkezett katasztrófák elemző értékelésére,
 2. képes a tanult hídépítési szerkezeti jelenségekre méretezni a szerkezetet,
 3. képes egy adott téma elmélyült feldolgozására, méretezési módszerek elemző értékelésére.
C. Attitudes
 1. nyitott az új méretezési eljárások megismerésére,
 2. törekszik az acélszerkezeti méretezési módszerek megértéséhez szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 3. nyitott a szakirodalom elemző feldolgozására,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi az acélszerkezeti jelenségek végig gondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. felelősen gondolkodik a tervezési módszerek alkalmazásáról, biztonsági szintek megítéléséről.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, házi feladat, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Alapfogalmak, a tartószerkezetek viselkedése, a szabályzatok szerepe.
2. A katasztrófa meghatározása, időbeli lefolyása és előre-jelezhetősége. A katasztrófa létrejöttének összetevői; A teherbírás elvesztésének lehetséges okai.
3. Redundancia és progresszív összeomlás. A házi feladat kiadása.
4. Építési állapot: állványozás (Kurimany/Szlovákia, Vilshofen), betolás (Studenka, Márkó).
5. Építési állapot: emelés (Québec), eltérő statikai váz (Koblenz) stabilitás (Erzsébet hídi szerelőszőnyeg).
6. Szolgálati állapot: ütközés (Gesztely, Solti Kis Duna-híd Mobile, Eschede), rendkívüli teher (Zhelin-tó, Kína), fenntartási hiányosság (Szabadság-híd).
7. Szolgálati állapot: ütközés (Gesztely, Solti Kis Duna-híd Mobile, Eschede), rendkívüli teher (Zhelin-tó, Kína), fenntartási hiányosság (Szabadság-híd).
8. Órai munka, konzultáció a házi feladatról.
9. Felújítási állapot: forgalomsűrítés (I35W Minnesota), ideiglenes teher, ill. hatás (Kutai Kartanegara), ideiglenes statikai váz (Szeghalom).
10. Bontási állapot: eltérő statikai váz (polgári Tisza-híd).
11. Széldinamikai kérdések, méretezés (táncolás, belebegés, örvényleválás).
12. Hídfelügyelet, fenntartás, monitoring, próbaterhelése.
13. Tervezési stratégia, megtörtént esetek szakszerű feldolgozása.
14. Órai munka, konzultáció; házi feladat beadás.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek
Iványi: Hídépítéstan - Acélszerkezetek, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998.
b) Jegyzetek
Szatmári István: letölthető előadás diák
2.6 Other information
2.7 Consultation

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: kovesdi.balazs@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a házi feladat és annak szóbeli beszámolója alapján történik. Házi feladatot csak attól a hallgatótól fogadunk el, aki az előadások legalább 50%-án részt vett.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. házi feladatHF1A.1-A.7; B.1-B.3; C.1-C.4; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF1100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85<=P
jó (4)75<=P<85%
közepes (3)65<=P<75%
elégséges (2)50<=P<65%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
A házi feladat a félév szorgalmi időszakában a féléves ütemtervben megadott időpontban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. 
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
házi feladatok elkészítése 2×10=20
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 12
Összesen 60
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév