C++ mintapélda - Log in

komplex.h

// komplex számok osztálya 
#include <iostream.h> // input/output müveletekhez
class Complex {
  // tagváltozók
  protected: // kivülről nem, de a származtatott osztályokból elérhető
  double real; // valós rész
  double imag; // képzetes rész
public:
  // konstruktorok
  // konstruktor, alapértelmezett paraméterekkel
  Complex(double r = 0.0, double i = 0.0) { real = r; imag = i; }
// konstruktor másik komplex szám alapján
  Complex(const Complex& c) { real = c.real; imag = c.imag; }
// protected tagváltozók elérését biztosító metódusok
  // valós rész beállítása
  void setReal(double r) { real = r; }
// képzetes rész beállítása
  void setImag(double i) { imag = i; }
// valós rész lekérdezése
  double getReal(void) { return real; }
// képzetes rész lekérdezése
  double getImag(void) { return imag; }
// általános tagfüggvények
  // abszolút érték == hossz
  double abs(void) { return sqrt(real * real + imag * imag); }
/ konjugált, új komplex számot hoz létre
  Complex conjugalt(void) { return Complex(real, -imag); }
// felülbírált operátorok
  // értékadó operátor
  Complex& operator=(const Complex& c) {
  // a this mutato az aktuális objektumra mutat
  real = c.real; imag = c.imag; return *this; }
// növelés
  Complex& operator+=(const Complex c) {
  real += c.real; imag += c.imag; return *this; }
// összeadás
friend Complex& operator+(const Complex c1, const Complex c2);
// kiírás << operátor
  friend ostream& operator<<(ostream& os, Complex&);
} ;

komplex.cpp

// komplex számok
#include <iostream.h>
  #include "complex.h"
// komplex osztály friend függvényei
  ostream& operator<<(ostream& os, Complex& c) {
  os << '(' << c.real << ',' << c.imag << "i)";
  return os;
}
Complex& operator+(const Complex c1, const Complex c2) {
  Complex *c = new Complex();
  c->real = c1.real + c2.real;
  c->imag = c1.imag + c2.imag;
  return *c;
}

Komplex osztály használata

// teszt program komplex osztályhoz
#include "komplex.h"
int main(void) {
 Complex a; // paraméter nélküli konstruktor (0, 0i)
  cout << a << '\n'; // felülbírált << oprátor használata
Complex b(1.0); // két paraméteres konstruktor alapértelmezett képzetes rész  (1, 0i)
  cout << b << '\n';
  
 Complex c(0.5, 2.4); // két paraméteres konstruktor (0.5, 2.4i)
  cout << c << '\n';
  cout << c.abs() << '\n'; // abs függvény használata
  
 Complex d(c.conjugalt()); // objektumot használó konstruktor Complex d = c.conjugalt();  is lehetne
  cout << d << '\n';
 Complex e;
  e.setReal(4.1); e.setImag(1.8); // interface függvények 
  Complex f;
  f = d + e; // komplex számok összege
  cout << f << '\n';
  return 0;
 }

Last modified: Thursday, 9 March 2017, 3:01 PM