Zárthelyik témakörei (link) - Log in

1. zárthelyi dolgozat (90 perc)
A zárthelyi első felében a BIM témakörből lesz kérdés, amire papíron kell válaszolni pár mondatban, ehhez nem lehet segédeszközt használni. Az első rész leadása után lehet kezdeni a második részt, ahol Matlab-ban kell feladatokat megoldani a lineáris, nemlineáris egyenletek, egyenletrendszerek és a regresszió, interpoláció témaköréből. Ehhez lehet használni elektronikus és papír alapú jegyzeteket, segédleteket is. Összesen 35 pont érhető el, amiből minimum 14 pontot el kell érni a sikeres teljesítéshez.
2. zárthelyi dolgozat (90 perc)

A zárthelyi  dolgozatra 35 pontot lehet kapni, a teljesítés feltétele minimum 14 pont elérése. A dolgozatban egy komplex példát kell Matlab segítségével megoldani 90 perc alatt, amiben a korábbi témák bármelyike előjöhet (differenciál egyenletek, numerikus integrálás, deriválás, interpoláció, regresszió, szélsőérték keresés, lineáris és nemlineáris egyenletrendszerek megoldása, zérushely keresés).Last modified: Wednesday, 31 January 2018, 10:44 AM