1/2018. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a Szakdolgozat készítésének a rendjéről

Click http://epito.bme.hu/szabalyzatok link to open resource.