Sanson-féle vetület

Területtartó képzetes hengervetület, meridiánképek fél szinusz ill. fél koszinusz görbék. Minden paralelkör és a kezdőmeridián hossztartó. lásd még: http://www.geometrie.tuwien.ac.at/karto/norm0018.html

Vetületi transzformációval módosított pólusvonalas Sanson-vetület (területtartó, pólusok képe vonaldarab): https://www.geometrie.tuwien.ac.at/karto/norm0025.html