Apianus első vetülete

Képzetes hengervetület, a meridiánképek körívek. A kezdőmeridián és az egyenlítő hossztartó. Általános torzulású. Lásd még: http://www.geometrie.tuwien.ac.at/karto/norm0026.html