Mollweide-féle vetület

Területtartó képzetes hengervetület. Meridiánok képei ellipszisívek. Fokhálózati vonalak metszésszöge jobban közelíti a merőlegest, mint a Sanson-féle vetületen. Vetületi transzformációval pólusvonalassá alakítható. Lásd még: http://www.geometrie.tuwien.ac.at/karto/norm0021.html