Collignon vetülete, Eckert vetületek

Collignon vetülete rombuszos képzetes hengervetület, a meridiánok képei egyenesek. Területtartó. Lásd még: http://www.geometrie.tuwien.ac.at/karto/norm0034.html. Szintén egyenesek a meridiánképek Eckert I. és II. vetületén, amelyek általános torzulású, pólusvonalas, trapéz alakú vetületek. https://www.geometrie.tuwien.ac.at/karto/norm0029.html.