Bonne-féle vetület

Képzetes, területtartó kúpvetület, hossztartó kezdőmeridiánnal és hossztartó paralelkörökkel. Lásd még: http://www.geometrie.tuwien.ac.at/karto/norm0019.html.

A paralelkörök képei koncentikus körök, a pólus képe nem esik egybe a centrummal. A kezdőpararlelkör sugara p0=R tgβ0. A Bonne-féle vetület egyik szélső esete a Sanson-féle vetület, amikor a kezdőparalelkör az egyenlítő, ennélfogva a paralelkör képének sugara végtelen. Másik szélső eset, amikor a kezdőparalelkör a pólus, ez a Werner-féle vetület.