Werner-féle vetület

Területtartó, képzetes kúpvetület, hossztartó kezdőmeridiánnal és hossztartó paralelkörökkel. A Bonne-féle vetület egyik szélső esete, ahol a kezdőparalelkör az egyik pólus. Lásd még: http://www.geometrie.tuwien.ac.at/karto/norm0020.html