Geológia - BMEEOGMAT41

Földtani ismeretszerzés, a Föld szerkezete és dinamikája, a földkéreg építőanyagai: ásványok, kőzetek jellemzése: magmás, üledékes és átalakult kőzetek. A föld felszínét befolyásoló jelenségek, földrengés, vulkanizmus hatásának az elemzése, a felszínmozgások. A felszíni és felszín alatti vizek jellemzése, környezetföldtani ismeretek, a kőzet és építmény kölcsönhatása.
A képzés célja: a mérnökhallgatók természettudományos ismereteinek bővítése, illetve kapcsolatteremtés a természettudományok és a műszaki tudományok között.

Előadó: Dr. Török Ákos
Tanszék: Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék