A tantárgya célja, hogy a hallgatók a földtani környezet által az épített szerkezetekre átadott dinamikus hatásokat megismerjék. Elsajátítsák a szükséges geofizikai alapismereteket, megismerjék a kőzetfeszültség fogalmát és ennek hazai és világtérképen való ábrázolását (Word Stress Map). A magmás, üledékes és metamorf kőzetkörnyezetben kialakult szeizmikus hullámok okozta deformációkat azonosítsák és a korábbi szeizmikus események által okozott kőzet deformációkat felismerjék. Átlátják a Föld és ezen belül hangsúlyosan a Kárpát-medence térségének tektonikáját és szeizmicitását. Elsajátítják a mérési módszerekkel kapcsolatos ismereteket és megismerik a szeizmogramok információtartalmát. Képesek lesznek a mérnökszeizmológiai gondolkodásra és a földrengésbiztos tervezéshez szükséges paraméterek meghatározására. A tárgy teljesítésével elsajátítják a szerkezetek kőzetkörnyezetbe illesztésekor fellépő szeizmikus hatásokat, megtanulják ezek értékelését és ennek segítségével mérnöki oldalról is képesek minimalizálni a kockázatokat.