A tantárgya célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a fő kőzettípusok fizikai jellemzőit, a kőzet-környezet és műtárgy kapcsolatát, kőzeteken történő alapozások sajátosságait. A hallgatók megismerik továbbá a leggyakoribb lejtőstabilitási problémákat és megoldásukat, a mérnökgeológiai kockáztok elemzését, az in-situ feszültségviszonyok jelentőségét a kőzetmechanikai tervezésben. Megismerik a kőzettest-osztályozási módszerek elméleti hátterét, az összefüggéseket az egyes kőzettest-osztályozási módszerek között. Megtanulják ezek alkalmazását sziklamunkák tervezésénél normál és gyenge kőzetkörnyezet (talaj-kőzet átmenet) esetére. A tárgy teljesítésével elsajátítják az ismertetett tervezési módszereket, monitoring alkalmazását speciális létesítmények példáin keresztül.