A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a geotechnikai tervezéshez szükséges ismereteket, az Eurocode7 szerinti tervezési lehetőségeket, az infrastrukturális és magasépítési tervek tartalmi követelményeit, a talajmechanikai fúrások és összetett laboratóriumi vizsgálatok metódusát, a szondázási módszerek kiértékelését, a nagyfelületű beruházások geotechnikai tervezési optimalizációját, a talajhorgonyok és talajszegek ellenállásának tervezését, jet-grouting eljárást és tervezést, az ágyazatok és javítórétegek tervezését és minősítését, a monitoring rendszerek tervezését és az observational method alapú tervezést.