A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a vízkutatás földtani, geofizikai módszereit, a talaj-, réteg-, karszt- és hasadékvíz teleptanát, a felszín alatti víz eredetét, tulajdonságait (hőmérséklet és kémiai jelleg). Elsajátítja az utánpótlódás-, forgalom-, beszivárgásszámítási eljárások, valamint vízszint- és hozammérések, nyomjelzések, összefüggésvizsgálatok, karsztterületek és tagolt kőzetkörnyezet modellezésének módszertanát. Megismeri a hévizek tulajdonságait, csoportosításukat, hasznosításukat. Esettanulmányokon keresztül megtanulja a regionális vízgazdálkodás, a mélyépítés és bányászat hidrogeológiai hatásait, vízbázisok védelmét. Megismeri a munkagödör víztelenítési módokat és megtanulja a mélyépítéshez szükséges hidrogeológiai modellek felépítését és alkalmazását.