Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
C/C++ programozás
1.2 Code
BMEEOFTMV32
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lab 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Barsi Árpád
academic rank Professor
email barsi.arpad@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Land Surveying and Geoinformatics (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a C illetve a C++ nyelv sajátosságaival, az alapvető nyelvi elemekkel. Az elemek ismertetése példákon keresztül történik, majd kisebb programozási feladatok megoldása kapcsán a programozáshoz szükséges gondolkozás, az algoritmus elkészítésének folyamatát is megismerhetik a hallgatók. Bemutatásra kerülnek a fejlesztői eszközök, majd azok a lehetőségek, amelyekkel nagyobb projektek is végigvihetők. Az oktatásban szabadon hozzáférhető, ingyenes fejlesztő eszközöket használunk fel.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Alapvető tudással rendelkezik a C és C++ nyelv alapeszközeiről, a konzolos alkalmazások létrehozásának menetéről és használatáról.
 2. Alapszintű ismeretekkel rendelkezik az algoritmusok létrehozásáról.
 3. Áttekintéssel rendelkezik a legszükségesebb C/C++ nyelvű irodalomról.
B. Skills
 1. Képes önálló programfejlesztésre, az ehhez szükséges algoritmust kidolgozni.
 2. Kezelni tudja a szoftverfejlesztő környezet alapelemeit (kódírás, hibakeresés).
 3. Meg tudja tervezni a felhasználói párbeszédet (input/output kezelése).
 4. Képes a mások által írt forráskód értelmezésére.
C. Attitudes
 1. A fejlesztési feladatban törekszik a rövid, áttekinthető kód előállítására.
 2. Törekszik a hibátlan és érthető szoftverek elkészítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi el a kijelölt feladatokat, feladatrészeket.
2.3 Methods
Az elmélet minimális ismeretein túl az alapvető programozási eszközök mintapéldákon keresztül kerülnek bemutatásra. A gyakorlatokon önálló szoftverfejlesztésre is sor kerül, amikor az összetett adatszerkezetek és algoritmusok használatával bonyolult feladatokban is látható a programozás hasznossága. A megértést eseti házi feladatok segítik.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Bevezetés, a programozás célja, a C és C++ nyelvek a többi programozási nyelv között, fejlesztői környezet bemutatása
2. I/O műveletek, ismétléses szerkezetek, elágazások
3. Műveletek vektorokkal, egyszerű függvényhívás
4. Függvények I.
5. Stringek kezelése, modulus operátor
6. Részösszefoglalás
7. ZH
8. Függvények II. (default paraméterek, függvénynév túlterhelés, referencia)
9. OOP elvek, osztályok és objektumok
10. Konstruktorok, destruktorok
11. Fájl-kezelés
12. Öröklés
13. Részösszefoglalás
14. ZH

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
2.6 Other information
A tantárgy szabadon hozzáférhető fejlesztői környezet használatára épít. A félév folyamán minden gyakorlati foglalkozás előtt néhány kérdésből álló beugró tesztet kell megoldani. A teszt a motiváció szempontjából és a tanultak felelevenítése miatt fontos.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

 • a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

 • előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: neuberger.hajnalka@epito.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.3; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH2 A.1-A.3; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1 50%
ZH2 50%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 85<=P
jó (4) 75<=P<85%
közepes (3) 65<=P<75%
elégséges (2) 50<=P<65%
elégtelen (1) P<50%
3.6 Retake and repeat
A tárgyból pótzárthelyi van a pótlási időszakban. Pótpót zárthelyi nincs.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a laborgyakorlatokon 14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésre 10+10=20
önálló otthoni gyakorlás 12
Összesen 60
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak