Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Intelligens közlekedési rendszerek
1.2 Code
BMEEOFTMF61
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Seminar 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Lovas Tamás
academic rank Associate professor
email lovas.tamas@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Highway and Railway Engineering (MSc) programme
Compulsory in the Land Surveying and Geoinformatics (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy fő célja, hogy a hallgatók elmélyült ismereteket szerezzenek az intelligens közlekedési rendszerek építőmérnöki szakterületeiről. Megismerhetik a nemzetközi szabályozási alapokat, az intelligens közlekedési rendszerekben használt adatokat, adatnyerési és adattárolási technológiákat. Az előadásokon megismerkednek az infrastruktúrán és járműveken gyűjtött adatok körével, járműnavigációs módszerekkel, az önvezető autók technológiáival. A gyakorlatokon projektfeladatszerűen dolgozhatnak, mely során betekintést nyernek az adatnyerés és adatfeldolgozás kihívásaiba, módszerekbe. A félév során a hallgatók vendégelőadás és/vagy ipari partner meglátogatása során közvetlen tapasztalatokat nyernek az intelligens közlekedési rendszerek ipari alkalmazásáról.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Tisztában van az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) főbb nemzetközi szabályozásaival.
 2. Áttekintéssel rendelkezik az ITS alkalmazási területeiről.
 3. Áttekintéssel rendelkezik az ITS-ben alkalmazott adatnyerési technológiákról.
 4. Tisztában van egyes ITS térképi szabványokkal.
 5. Ismeri a járműveken alkalmazott szenzorrendszerek működési elveit.
 6. Összefüggéseiben látja a térinformatika alkalmazási lehetőségeit az ITS-ben.
 7. Ismeri az ITS által használt kommunikációs technológiák alapvető technikai jellemzőit.
B. Skills
 1. Képes különböző ITS-ben használatos feladatokhoz a megfelelő adatgyűjtési technológia kiválasztására.
 2. Elvégzi szenzoradatok elsődleges adatfeldolgozását.
 3. A helyadatokat térinformációs struktúrákban tárolja.
 4. A feldolgozott adatokat, eredményeket térképeken jeleníti meg.
 5. Lényegre törően, szakszavak helyes használatával ismerteti szóban és írásban a tantárgy főbb témaköreit.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
 2. Csapatmunka során igyekszik arányosan kivenni a munkából a részét.
 3. Törekszik pontos térképezési végtermékek készítésére.
 4. A projekt konzultációkon részt vesz, azokra időben érkezik, hogy kivehesse részét a közös munkából.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi el a projektfeladatban számára kijelölt feladatokat, feladatrészeket.
 2. Munkáját érő oktatói és hallgatói kritikák esetén a megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, beépíti további feladatvégzésébe.
 3. Projektfeladatok közös részein (pl. adatgyűjtés) együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 4. Aktívan részt vesz a szakmai vitában a projektfeladatok prezentációja során.
 5. Véleményét indoklással együtt kifejti.
2.3 Methods
Előadások és projektfeladat-szerű, konzultációs gyakorlatok. Teljesítményértékelés zárthelyiken és házi feladatokon keresztül.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. ITS céljai, gazdasági szerep, EU direktívák, projektek, alapfogalmak
2. Térkép, térképi tartalom, infrastruktúra adat és érzékelés, pozíció
3. Jármű adat és érzékelés; jármű szenzorok
4. Kommunikáció
5. Jármű-és gyalogos navigáció, közlekedési adatok térinformatikai elemzése
6. Adatfeldolgozás: gráf elemzések, közlekedési adatok feldolgozása, közlekedési adatok térinformatikai elemzése
7. Részösszefoglalás
8. Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) alkalmazása Magyarországon
9. ITS alkalmazások a gyalogos mozgások érzékelésében és támogatásában
10. Európai ITS trendek
11. Közúti ITS alkalmazások I.
12. Közúti ITS alkalmazások II.
13. Gyakorlati projekt feladat bemutató, diszkusszió I.
14. Gyakorlati projekt feladat bemutató, diszkusszió II.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Letölthető anyagok: https://edu.epito.bme.hu
2.6 Other information
A tantárgy része lehet ipari partner csoportos meglátogatása.
2.7 Consultation

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: lovas.tamas@epito.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi doglozat, egy házi feladat, valamint a gyakorlatokon, konzultációkon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.7; B.5
1.házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés)HF1A.1-A.7; B.1-B.5; C.3; D.1-D.2
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény-értékelés)AC.1-C.2, C.4; D.1-D.5

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH150%
HF140%
A10%
Összesen100%
Az 1. zárthelyi eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)90<=P
jó (4)80<=P<90%
közepes (3)65<=P<80%
elégséges (2)50<=P<65%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
1) A zárthelyi a pótlási héten pótolható.
2) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
3) A beadott és elfogadott házi feladat a 2)) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
4) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
félévközi készülés a gyakorlatokra14×1=14
felkészülés a teljesítményértékelésre10
házi feladat elkészítése38
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév