Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Környezeti információs rendszerek
1.2 Code
BMEEOFTTATE
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 9
Seminar 9
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Dr. Winkler Gusztáv
academic rank Assistant professor
email juhasz.attila@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 May 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a környezeti, környezetvédelmi célokból felállított adatbázisok elkészítésével, az elemzések módszerével. Kitér a környezeti és természetvédelmi hatásvizsgálatok adatgyűjtésére, a különböző környezeti rendszerek működésére, hatásmechanizmusára. Foglalkozik a hatásvizsgálati adatbázisok felépítésével, tájékoztatást ad a környezetvizsgálat földrajzi, fizikai, távérzékelési és statisztikai módszereiről. Tárgyalja a lokális és regionális vizsgálatok felépítését, a kockázati tényezők feltárását, a vizsgálati lehetőségeket, az adatrendszerek működési feltételeit. Kiemelten foglalkozik a tájátalakítás, mezgazdaság környezetbefolyásoló hatásaival. Végezetül példákon keresztül és a gyakorlatban is végrehajtva mutatja be az ipari térségek környezeti információs rendszereinek felépítését.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. A környezetvédelmi szakterület fogalomkörének áttekintő ismerete
 2. A szükséges adatgyűjtés lépéseinek és problémáinak ismerete
 3. A különféle információk egységes rendszerben való kezelése
 4. Elemzések végzése a térbeli és időbeli kapcsolatrendszerekben
B. Skills
 1. A tárgyalt szakterületek térinformatikai adatmodelljeinek létrehozása
 2. A levezetett, beszerzett és terepi gyűjtött információk integrálása
C. Attitudes
 1. Összetett, szintetizált gondolkodásmód
 2. Nyitottság az alkalmazott eszközök irányában
 3. Nyitottság a globális folyamatok megértésére és követésére
D. Autonomy and Responsibility
 1. Az egész munkafolyamat megszervezése, irányítása
 2. Problémafelismerés, kérdések felvetése és megoldási módszerek kiválasztása
2.3 Methods
Előadások, szóban és írásban konzultációk, házi feladatok csoportos elemzése
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Környezeti alapkérdések, térképészeti, adatgyűjtési problémák
2.Környezeti alapkérdések, térképészeti, adatgyűjtési problémák
3.Környezeti alapkérdések, térképészeti, adatgyűjtési problémák
4.Antropogén behatások vizsgálata, humán összefüggések
5.A talaj, levegő és zaj szennyezési jelenségeinek vizsgálata
6.A növényzeti problémák, a növényzetnek, mint indikátornak a szerepe
7.A növényzeti problémák, a növényzetnek, mint indikátornak a szerepe
8.A vizek kutatása, árvizek kérdése
9.A vizek kutatása, árvizek kérdése
10.A vizek kutatása, árvizek kérdése
11.Esettanulmány, különböző megvalósult környezeti rendszerek
12.Esettanulmány, különböző megvalósult környezeti rendszerek
13.Esettanulmány, a kolontári katasztrófa körülményei, felderítés
14.Esettanulmány, a kolontári katasztrófa körülményei, felderítés

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 1. Környezeti térinformatika (jegyzet) 2011. BME Építőmérnöki Kar
2.6 Other information
2.7 Consultation

Az oktatási napokon személyes, ezeken kívül írásos konzultáció lehetséges.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A félév folyamán egy szöveges és térképes adatgyűjtés, továbbá vizsgafeladatként egy térképes környezet-elemzés végrehajtásával adnak számot a hallgatók a tudásukról.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Félévközi házi feladatHFA.1-A.4; B.1-B.2; C.1-C.3
VizsgaVA.1-A.4; B.1-B.2; C.1-C.3;D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF40%
V60%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele a félévközi feladat legalább 50%-os teljesítése.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80% - 100%
jó (4)70% - 79%
közepes (3)60% - 69%
elégséges (2)50% - 59%
elégtelen (1)0% - 49%
3.6 Retake and repeat
A javítás és pótlás rendjét mindig a hatályos TVSZ szabályozza.
A féléves feladat a pótlási időszakban díjmentesen pótolható.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Részvétel a kontakt tanórákon18×1=18
Felkészülés a félévközi feladatra10
Felkészülés a vizsgára20
Összesen48
3.8 Effective date
1 May 2021
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak