Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Földügyi információs rendszerek
1.2 Code
BMEEOFTTAT9
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 6
Seminar 6
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Winkler Gusztáv
academic rank Assistant professor
email juhasz.attila@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 May 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy a térinformatikai adatgyűjtés egyik legfontosabb adatforrásával, a távérzékelt felvételekkel, ezek készítésével, feldolgozásával foglalkozik. Fő célja segítséget nyújtani a légi és űrfelvételek beszerzéséhez, a különböző feldolgozási módszerek kiválasztásához. Bemutatja a távérzékelés fizikai alapjait, a különböző jelenségek leképezésének lehetőségeit. Részletesen foglalkozik a távérzékelt képek geometriájával, az adatbázisokba való integrálás lehetőségeivel. Külön kitér a hazai adatszerzés módjaira. Tárgyalja a felvételekből való információgyűjtést, a fotointerpretáció vizuális és digitális eljárásait, az adatok és a terep kapcsolatrendszerét. Ismerteti a különféle alkalmazási lehetőségeken keresztül a távérzékelés felhasználását a tervezési, környezetvizsgálati, katonai, régészeti, stb. területeken.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. A fotogrammetria, távérzékelés fogalomkörének áttekintő ismerete
 2. A fotointerpretáció elvi lehetőségeinek elsajátítása
 3. A távérzékelés anyagainak integrálása térképészeti rendszerekbe
B. Skills
 1. A távérzékeléssel megoldandó problémák felismerése
 2. A fotointerpretációs kiértékelés és a terepi jelenségek összekapcsolása
C. Attitudes
 1. Összetett, szintetizált gondolkodásmód
 2. Nyitottság a feladatok megoldhatóságának kérdésében
D. Autonomy and Responsibility
 1. Az egész munkafolyamat megszervezése, irányítása
2.3 Methods
Előadások, szóban és írásban konzultációk, házi feladatok csoportos elemzése
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Alapkérdések, távérzékelés csoportosítása, hordozóeszközök
2.Alapkérdések, távérzékelés csoportosítása, hordozóeszközök
3.Fotográfiai és televíziós távérzékelő eszközök
4.Fotográfiai és televíziós távérzékelő eszközök
5.Radiométerek, spektrométerek
6.Radiométerek, spektrométerek
7.Radar távérzékelés
8.Radar távérzékelés
9.Katonai felderítés távérzékeléssel
10.Katonai felderítés távérzékeléssel
11.A képek információtartalma, fotointerpretáció, alkalmazások
12.A képek információtartalma, fotointerpretáció, alkalmazások

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 • Információgyűjtő módszerek a távérzékelésben (bővített kiadás)
  Műegyetemi Kiadó Budapest, egyetemi jegyzet - 83 oldal
 • Távérzékelés (könyv)
  Akadémiai Kiadó, 2019 (https://mersz.hu)
2.6 Other information
2.7 Consultation

Az oktatási napokon személyes, ezeken kívül írásos konzultáció lehetséges.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A félév folyamán egy szöveges leírás távérzékelő rendszerekről, továbbá vizsgafeladatként egy távérzékelő módszer munkafolyamatba való beillesztése.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Félévközi házi feladatHFA.1-A.3; B.1-B.2; C.1-C.2
VizsgaVA.1-A.3; B.1-B.2; C.1-C.2;D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF40%
V60%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás meszerzésének feltétele, a félévközi feladat legalább 50%-os teljesítése.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80% - 100%
jó (4)70% - 79%
közepes (3)60% - 69%
elégséges (2)50% - 59%
elégtelen (1)0% - 49%
3.6 Retake and repeat
A javítás és pótlás rendjét mindig a hatályos TVSZ szabályozza.
A féléves feladat a pótlási időszakban díjmentesen pótolható.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Részvétel a kontakt tanórákon12×1=12
Felkészülés a félévközi feladatra10
Felkészülés a vizsgára20
Összesen42
3.8 Effective date
1 May 2021
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak