Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Geoinformatikai esettanulmányok II.
1.2 Code
BMEEOFTTATF
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 6
Seminar 6
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Domokos György
academic rank Non-department teacher
email juhasz.attila@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 May 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A fő célkitűzés az, hogy a hallgatók tisztában legyenek a térinformatikai rendszerek létrehozása során szerzett tapasztalatokkal, az ilyen rendszerek kialakításának lehetőségeivel, módszereivel, a korlátokkal, nehézségekkel, illetve ezen utóbbiaknak a megoldásával, áthidalásával.
A tantárgy fokozatosan felépítve az általános térinformatikai rendszer koncepciótól a konkrét alkalmazások kialakításáig ad betekintést a gyakorlatban megvalósult nemzetközi és hazai térinformatikai alkalmazói rendszerekről. Ennek során a nemzetközi tapasztalatoknak megfelelő hazai megvalósítások tipikus példái is bemutatásra kerülnek. Ezenkívül ismertetjük a legfontosabb létező, elérhető térinformatika adatforrásokat és felhasználhatósági lehetőségeiket is.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. GIS rendszerek kialakításának alapvető lépései, módszerei
 2. A rendszer kialakításának nehézségei, korlátai
 3. Rendszer implementálás lépési
 4. Feladatspecifikus adatforrások, adat jellemzők.
 5. Elérhető alkalmazások
B. Skills
 1. Képesség a rendszer megtervezésére
 2. Releváns alkalmazások, adatok beazonosítása
C. Attitudes
 1. Nyitottság a térinformatikai eszközök, megoldások használatára
 2. Rendszerezési képesség, szisztematikus gondolkodásmód
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önálló munkavégzés minden részfeladat tekintetében
 2. Képes megszervezni egy munkafolyamatot és menedzselni azt
2.3 Methods
Előadások, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata. Órai diszkusszió és elemzések.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Bevezetés. Térinformatika alapelve, története, fejlődése, trendek.
2.GIS architektúrák. Geoadatbázisok.
3.Térinformatikai alkalmazások szakterületei.
4.Térinformatikai rendszerek kialakulása Magyarországon I. (TIEDIT, TMAB, TAKAROS)
5.Térinformatikai rendszerek kialakulása Magyarországon II.
6.Térinformatikai rendszerek polgármesteri hivatalokban I.
7.Térinformatikai rendszerek polgármesteri hivatalokban II.
8.Térinformatikai rendszerek közművállalatoknál.
9.Térinformatikai rendszerek létrehozásának módszerei.
10.Térinformatikai projektek szervezési kérdései.
11.Nyílt forráskódú eszközök használata.
12.Térinformatikai rendszerek létrehozásával kapcsolatos közbeszerzési tapasztalatok.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
A tárgy tankönyve:
 1. Detrekői Ákos– Szabó György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások, Typotex Oktatási honlapon található segédletek.
 2. Weben található irodalom
2.6 Other information
2.7 Consultation

Az oktatási napokon személyes, ezeken kívül írásos konzultáció lehetséges.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A félév során minden hallgató a saját térinformatika eszközeivel önállóan elkészít egy, a munkájához kapcsolódó tematikus térképet, kiegészítve egy rövid műszaki leírással az elvégzett munkáról (miért, miből, mivel, hogyan, mit).
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Komplex féléves gyakorlatHFA.1-A.5; B.1-B.2; C.1-C.2
AktivitásAD.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF90%
A10%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80% - 100%
jó (4)70% - 79%
közepes (3)60% - 69%
elégséges (2)50% - 59%
elégtelen (1)0% - 49%
3.6 Retake and repeat
A javítás és pótlás rendjét mindig a hatályos TVSZ szabályozza.
A féléves feladat a pótlási időszakban díjmentesen pótolható.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Részvétel a kontakt tanórákon12×1=12
felkészülés a féléves feladatra20
Összesen32
3.8 Effective date
1 May 2021
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak