Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Történeti földrajz, levéltári adatgyűjtés
1.2 Code
BMEEOFTTAT2
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 6
Seminar 6
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Suba János
academic rank Non-department teacher
email juhasz.attila@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 May 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja alapismeretek átadása a térinformatikai adatbázis-fejlesztések régi eseményekre, környezetre stb. vonatkozó információgyűjtéséhez. Foglalkozik a különböző dokumentumtípusokkal, hordozókkal, a levéltári tájékozódás kérdéseivel. Kitér a könyvtári és levéltári hálózatok, gyűjtőkörök használatára. Ismerteti a felhasználható térképrendszereket, archív légifénykép anyagokat, egyéb segédeszközöket, a térképezés, vetületi rendszerek alapelveit. Tárgyalja a korábbi korszakok környezetállapot rekonstrukcióinak lépéseit, problémáit. Foglalkozik a földrajzi környezet változásának törvényszerűségeivel, különös tekintettel a Kárpát-medence viszonyaira. Végül részletesen taglalja a források megbízhatóságát, felhasználhatóságát, hitelességét, tehát a forráskritika összetevőit.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a levél- és térképtári dokumentum típusokat.
 2. Ismeri a forráskritika alkalmazásának szükségességét.
 3. Ismeri a környezetváltozások vizsgálatához szükséges releváns forrásokat.
B. Skills
 1. Képes tájékozódni és releváns adatokat, dokumentációkat gyűjteni levéltárban, térképtárban.
 2. Képes az összegyűjtött adatok térinformatikai integrálására, elemzésére
C. Attitudes
 1. Munkája során, szükség esetén alkalmazza az archív adatforrásokat.
 2. Alkalmazza a forráskritikát.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önálló munkavégzés az archív anyagok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatosan.
 2. A gyűjtött adatok minőségének értékelése.
2.3 Methods
Előadások és levéltári, térképtári gyakorlatok. Teljesítményértékelés házi feladaton keresztül.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Bevezetés a levéltári és térképtári ismeretekbe
2.Vetületi rendszerek és jellemzőik
3.Térkép termékek a Kárpát-medencéről
4.Levéltári tájékozódás, dokumentációk, hordozók
5.Légi fényképtár felépítése, használata
6.Adatminőség, forráskritika
7.Archív adatforrások használata, gyakorlat.
8.Archív adatforrások használata, gyakorlat.
9.Archív adatforrások használata, gyakorlat.
10.Archív adatforrások használata, gyakorlat.
11.Archív adatforrások használata, gyakorlat.
12.Archív adatforrások használata, gyakorlat.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Előadásokon kiadott és a világhálón megtalálható anyagok.
2.6 Other information
2.7 Consultation

Az oktatási napokon személyes, ezen kívül írásos konzultációra van lehetőség e-mail-ben: suba.janos@mail.militaria.hu

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése, a gyakorlatokon végrehajtott feladatok és egy féléves házi feladat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Aktív részvétel a gyakorlatokonAA.1-A.3; B.1-B.2; C.1-C.2; D.2
Féléves feladatFA.1-A.3; B.1-B.2; C.1-C.2; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
A30 %
F70%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)87%<=P
jó (4)75<=P<87%
közepes (3)62<=P<75%
elégséges (2)50<=P<62%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
 2. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés javítása esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon12×1=12
felkészülés a féléves feladatra12
féléves feladat elkészítése30
Összesen54
3.8 Effective date
1 May 2021
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak