Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Építőmérnöki informatika
1.2 Code
BMEEOFTAT42
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Lab 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
5
1.7 Coordinator
name Dr. Barsi Árpád
academic rank Professor
email barsi.arpad@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Építőmérnöki CAD (BMEEOFTAT41)
1.13 Effective date
24 January 2024

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje azon informatikai eszközöket, melyek az építőmérnökök munkáját segítik. Cél, az építőmérnöki gyakorlat során felmerülő informatikai problémák felismerése, megfogalmazásának és megoldásának kezelése korszerű integrált számításokra alkalmas mérnöki környezetben.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a mérési eredmények feldolgozásának matematikai módszereit,
 2. ismeri az algoritmizálás alapvető eszköztárát és módszereit,
 3. ismeri az informatikai rendszertervezés feladatait,
 4. ismeri a síkbeli és térbeli transzformációk homogénkoordinátás leírását,
 5. ismeri a mérnöki prezentációs grafika elemi eszköztárát.
B. Skills
 1. képes alapvető mérnöki feladatok megoldását algoritmusok segítségével automatizálni,
 2. képes algoritmusok alkalmazásával egyszerű mérési adatokat feldolgozni,
 3. képes a feladatmegoldás számítási folyamatát megfelelően dokumentálni,
 4. képes idősorok alapján jövőbeli események előrejelzésére,
 5. képes egyenletek és egyenletrendszerek megoldását automatizálni.
C. Attitudes
 1. törekszik a hibamentes feladatmegoldásra.
D. Autonomy and Responsibility
 1. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 2. a feladatok megoldása során a rendszerelvű megközelítést alkalmazza,
 3. munkáját minden esetben ellenőrzi és validálja.
2.3 Methods
Előadások, számítógépes gyakorlatok, szoftverhasználati ismeretek, algoritmizálási technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Mérésfeldolgozás informatikai eszközökkel, ismerkedés a programkörnyezettel
2. Algoritmizálás alapjai, számítási dokumentáció készítése
3. Adatfeldolgozás, idősorok kezelése, egyszerű modell illesztése
4. Vezérlési szerkezetek, felhasználói interakció
5. Vezérlési szerkezetek példákon keresztül
6. Vezérlési szerkezetek példákon keresztül
7. Mérnöki feladatmegoldás algoritmusokkal, részösszefoglalás
8. Részösszefoglalás, adattípusok ismertetése
9. Függvények és az informatika, egyenletek és egyenletrendszerek megoldása
10. Függvény analízis, optimalizáció, regresszió
11. Többváltozós optimalizáció, függvények definiálása
12. Számítógépes grafika, függvények definiálása
13. Geometriai transzformációk, modularizáció, rekurzió
14. Részösszefoglalás

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Jegyzetek:
 1. Barsi-Koczka-Lovas-Paláncz: Informatika építőmérnököknek
b) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet: Előadás fóliák
 2. Példatár, feladatgyűjtemény: Oktatási keretrendszerben megtalálható példák az egyes témakörökhöz

c) Tanulószoba:

 1. A tanszék a hallgatói sikeresség növelése céljából az órarendi időpontokon kívül "tanulószoba" lehetőséget biztosít, ami a laborban oktatói támogatás mellett aktív, hallgatók általi közös feladatmegoldást jelent.
2.6 Other information
A gyakorlatokon az oktató engedélyével saját laptop használható.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: barsi.arpad@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két elméleti zárthelyi dolgozat, egy gyakorlati zárthelyi dolgozat és három gyakorlati ellenőrző dolgozat pontjai alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat EZH1 A.1-A.3; B.2; C.1; D.1
2. zárthelyi dolgozat EZH2 A.3-A.5; B.1; C.1; D.1-D.3
3. zárthelyi dolgozat GYZH3 A.1-A.3; B.1-B.5; C.1; D.1-D.3
1. ellenőrző dolgozat ED1 A.1-A.2; B.1-B.3; C.1; D.1, D.3
2. ellenőrző dolgozat ED2 A.1-A.2; B.1-B.3; C.1; D.1, D.3
3. ellenőrző dolgozat ED3 A.1-A.2; B.1-B.3; C.1; D.1, D.3
A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján. Az 1. és 3. ellenőrző dolgozat Moodle-teszt, a 2. ellenőrző dolgozat Matlab-feladatmegoldás formájában lesz lebonyolítva.

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
EZH1-EZH2 50%
ED1-ED2-ED3 20%
GYZH3 30%
Összesen 100%
Az elméleti zárthelyi dolgozatok eredménytelenek, ha nem érik el külön-külön a 12.00 pontot, a gyakorlati zárthelyi dolgozat pedig a 15.00 pontot. Az ellenőrző dolgozatok esetén nincsen minimum megszerzendő pontszám, a 20%-os részarány megoszlása a Moodle-tesztek esetén (ED1 és ED3) 5-5%, a Matlab-feladatmegoldás esetén (ED2) 10%.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85<=P
jó (4)75<=P<85
közepes (3)65<=P<75
elégséges (2)50<=P<65
elégtelen (1)P<50
A félévi eredmény megállapításához a Matlab Onramp bizonyítvány bemutatása szükséges.
A félév eredménytelen, ha az összpontszám nem éri el az 50.00 pontot.
3.6 Retake and repeat
Az elméleti és gyakorlati zárthelyi dolgozatok pótlása a pótlási héten a kiírás szerint történik. Az ellenőrző dolgozatok esetén nincsen pótlás.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×4=56
félévközi készülés a gyakorlatokra14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre12+12+12+30=66
Összesen150
3.8 Effective date
24 January 2024
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév