Numerikus módszerek - BMEEOAFPK51


 • Gyakorló feladatok, Házi feladat

    Gyakorló feladatok (3-3 pont)                  

  A folyamatos haladás biztosítása érdekében a tárgy pontjainak 30%-t kis, otthoni Matlab gyakorló feladatokkal lehet megszerezni. Ezek egy adott témakörhöz kapcsolódó rövid feladatokat jelentenek 3-3 pontért és az adott témakörből. Mindegyik feladatot kétszer lehet megoldani, az utolsó eredménye számít. Mivel ezek egyszerű rutinfeladatok, a megoldásuk a zárthelyire való felkészüléshez csak segítséget jelentenek, de a sikeres zárthelyihez ennél több készülésre van szükség, bonyolultabb minta zárthelyik megoldásával.

  Az első ilyen feladat a többinél kicsit hosszabb, a Matlab alapokat begyakoroltató Matlab Onramp megoldása, ami kb. 2 órát vesz igénybe összesen, de nem kell egyszerre megcsinálni az egészet. Az órán való haladás érdekében viszont ezt az első óra előtt meg kell csinálni. 

    Fakultatív házi feladat (max. 10 pont)  

 • Zárthelyi dolgozatok, tesztek

  A zárthelyi dolgozatban Matlabban kell 2 példát megoldani (25 pont). A sikeres zárthelyihez min. 10 pontot el kell érni a 25 pontból. A gyakorlati feladathoz az órai segédletek használhatóak, de amennyiben két diák lényegében ugyanazt a megoldás kódot adja egy-egy feladatrészre, azok elégtelen érdemjegyet szereznek. A dolgozat megoldásához más személyek segítsége vagy mesterséges intelligencia felhasználása nem engedélyezett. A megoldásban az órán elhangzott illetve a tárgy honlapján lévő segédletekben megtalálható módszerek, algoritmusok használata az elvárás.

    Minta zárthelyi dolgozatok