Kiegyenlítő számítások MSc. - BMEEOAFMF53


  • Bevezetés. Legjellemzőbb érték és mérési bizonytalanság meghatározása

  • Statisztikai próbák, Cramér-Rao határ, statisztikai hatásfok

  • Bevezetés a Bayesi statisztikába. Mérési bizonytalanság a GUM alapján. Rendellenes hibaterjedés

  • Extrém érték eloszlások, Monte Carlo eljárások.

  • GNSS mérések feldolgozása. Egész értékű LKN módszerek. Csoportos és szekvenciális kiegyenlítés

  • GNSS mérések feldolgozása Bernese programmal

  • Fotogrammetriai kiegyenlítések. SVD, data snooping, konjugált gradiens módszer

  • Kálmán szűrés nem lineáris esetben. Példák