Kiegyenlítő számítások MSc. - BMEEOAFMF53


Bevezetés. Legjellemzőbb érték és mérési bizonytalanság meghatározása

Statisztikai próbák, Cramér-Rao határ, statisztikai hatásfok

Bevezetés a Bayesi statisztikába. Mérési bizonytalanság a GUM alapján. Rendellenes hibaterjedés

Extrém érték eloszlások, Monte Carlo eljárások

GNSS mérések feldolgozása. Egész értékű LKN módszerek. Csoportos és szekvenciális kiegyenlítés

GNSS mérések feldolgozása Bernese programmal

Fotogrammetriai kiegyenlítések. SVD, data snooping, konjugált gradiens módszer

Kálmán szűrés lineáris esetben

Kálmán szűrés nem lineáris esetben. Példák

1. Házi feldat: Kálmán szűrés

Sztochasztikus folyamatok, idősorok, PSD becslés

Maximum likelihood és M-becslések

2. házi feladat: PSD becslés

A becslések robusztussága és rezisztenciája

RANSAC becslések egy és több modell esetén

RANSAC becslések számítógépes eljárásai

Függvények meghatározása